Filmtip: Pope Joan

Na overweldigend succes in Duitsland was Pope Joan al vanaf 1 april 2010, Witte Donderdag, in de Nederlandse bioscopen te zien. Pope Joan is een historisch drama met een opvallende en controversiële premisse: was er ooit een vrouwelijke paus?

Donna Woolfolk Cross schreef er een bestseller over en de makers van ‘In the Name of the Rose’ en ‘Perfume’ zagen dat er ook een film in het bijzondere verhaal zat.

De meeste mensen hebben nog nooit over haar gehoord. Anderen
weten zeker dat het om een legende gaat. Toch zijn er ruim 500
verwijzingen te verzamelen over haar pausdom, ook onder bekende
geschiedschrijvers als Petrarca, Boccaccio en Platina, de pauselijke
bibliothecaris. Ook is haar bestaan terug te vinden in de Mirabilia‐
Urbis, de officiële kerkgids die eeuwenlang geraadpleegd is door
pelgrims die Rome bezochten.

Toen paus Johannes XX in 1276 ontdekte dat er iets weggelaten
was in de archieven besloot hij zelfs zijn naam te
wijzigen in Johannes XXI. Toch kwam aan die erkenning een resoluut
einde toen paus Clement VIII in 1601 opdracht gaf haar naam te
verwijderen uit de kathedraal van Siena.
Wat de waarheid ook is; Pope Joan vertelt een inspirerend verhaal over
een krachtige vrouw die haar tijd ver vooruit was.

Of het verhaal op waarheid berust wordt al eeuwen in twijfel
getrokken, maar diep in de archieven van het Vaticaan zijn
aanwijzingen dat de paus die in het jaar 853 A.D. werd aangesteld
níet de paus was die de Kerk dacht te kiezen. Johannes Anglicus was
een lichtend voorbeeld in een donkere tijd totdat op brute wijze een
eind kwam aan het bestuur van deze paus. Reden was het uitkomen
van haar grote geheim… ze was een vrouw.

Natuurlijk in deze tijd dat alle doofpotten van het machtigste orgaan ter wereld (de kerk) uitkomen, en zij vele geheimen voor ons hebben verborgen, waar wij vandaan komen, wat onze werkelijke geschiedenis is, en de onderdrukking van de heilige godin (de vrouw) kan deze film niet op een beter moment komen.

Regie: Sönke Wortmann (Das Wunder von Bern)
Cast: Johanna Wokalek (Der Baader Meinhof Komplex)
John Goodman (Bringing Out the Dead, O Brother, Where Art Thou?)
David Wenham (Lord of the Rings, Australia)

 

Het boek ‘Paus Johanna’ lees je in één adem uit! Een meeslepend historisch roman!
 

 

2 Comments on Filmtip: Pope Joan

  1. Jim Langedijk // 19/12/2010 at 20:28 //

    Interesting to say the least. Would love to see the whole presentation

  2. Beneficial info and excellent design you got here! I want to thank you for sharing your ideas and putting the time into the stuff you publish! Great work!

Leave a comment