Open brief aan de gemeente en raadslieden- Noodalarm van burgers over straling (4g, wifi en wifi-hotspots)

Brief om te plakken en knippen en te berichten aan alle tv -media (ook op Facebook inboxen bij bv Editie nl, Hart van Nederland, Rtl nieuws, magazines, kranten, de Telegraaf, spits) plak en knip, en maak de brief ‘ naar eigen wens persoonlijk’- Dit is een voorbeeldmodel, en jullie kunnen dit overnemen, of aanpassen naar eigen inzichten en wensen!! Mailen aan Kpn, Vodafone, Ziggo, Tele2, Kpn en de gemeenten, raadslieden, ministers etc. Enige is wellicht een uurtje googlen naar email-adressen en de juiste pagina’s, en je kan jouw toekomst veranderen (iedereen moet bijdragen- revolutions start on your own!) Het nationaal kankerfonds, het leukemie fonds, het fonds voor adhd-kinderen, alle klinieken waar mensen nu inzitten omdat ze simpelweg ‘ ziek zijn door straling’- alle fondsen moeten zien dat een directe oorzaak gerelateerd aan leukemie en kanker en slaapklachten etc is gerelateerd veelal aan Straling!!! Zij moeten een vuist maken, en in de media treden, en alles eraan doen de zendmasten en wifi weg te krijgen. Er word nu miljoenen besteed aan onderzoek, en ondertussen is de grootste en ergste, meest agressieve kanker-veroorzaker, voor onze neus nog eens aan het uitrollen!

Weet dat als de gewone media eindelijk EERLIJKE journalistiek toepassen, en de verantwoording nemen als journalist, die ze allang hadden moeten pakken, en ze gaan een nieuws-item maken, met deze alarmerende feiten, dat er direct een kamer-debat komt, en wellicht binnen enkele maanden ALLE wifi-routers uit de handel worden genomen, er waarschuwings-etiketten op mobieltjes komen, de stralingsnorm naar zeer laag word aangepast,en zendmasten vrijwel overal verwijderd moeten worden uit alle woonwijken.  Het is mogelijk!!! Together we can!

Brief:

Beste gemeente-ambtenaar, (en telecom-providers)
Dit is een brief van een inwoner van uw gemeente over de alarmerende leef-omstandigheden in deze gemeente met betrekking tot straling.
Momenteel wordt, zonder enige waarschuwing van uw kant, het zeer dodelijke 4G netwerk uitgerold. Gewoon, waar we als burger bij staan te kijken.
4G is zo krachtig, dat het binnen enkele weken bij kinderen voor zeer verontrustende geestelijke en lichamelijke ongemakken kan zorgen, met uiteindelijk kanker als laatste stadium. Momenteel zijn er al duizenden mensen in Nederland, die bijna niet meer de straat op kunnen, omdat het voelt alsof hun huid ‘levend verbrandt’, door de straling. Dit is geen ‘aanname’, dit is een constatering. Door heel Nederland wordt alarm geslagen door burgers.
Mensen die niet meer het huis uit kunnen, die niet meer uit eten kunnen, niet meer naar de bioscoop, niet meer in een bus kunnen zitten, niet meer in een trein.
Die radicaal met hun kinderen moeten vluchten naar het buitenland, waar andere stralingsnormen worden gehanteerd.
De regering, samen met de telecomproviders en de gemeenten, zorgen voor honderdduizenden slachtoffers door lak te hebben aan mensenrechten.

 


Artsen, wetenschappers en de gezondheidsraad hebben al jaren geleden gewaarschuwd: Straling is dodelijk.
De rapporten stapelen zich op, overal ter wereld worden nu rechtszaken gewonnen door burgers. Het dodental door kanker en het aantal mensen dat lijdt aan psychische klachten, stapelt zich per dag op. De schadeclaims lopen in de tonnen en miljoenen. Door niets te doen zijn jullie mede verantwoordelijk voor het ‘vermoorden’ van burgers.
Als gemeente hoor je je burgers te beschermen, ondanks aangeboden geld en rijke top-ambtenaren die geld aannemen.


Bij het alarm slaan door burgers, zou de gemeente PER direct bescherming moeten bieden aan hun burgers.
De gezonde mensenlijke maximum stralingsnorm is 20 NikolaTesla (de stralings-norm). In het gemiddelde huis in het centrum word 600 Tesla gemeten! Dus 30 maal zoveel als de minimum stralingsnorm. Dit houdt in dat jullie door de plaatsing van zendmasten en het toestaan van een dodelijk netwerk (enkel omdat de telecom provider zo NOG meer geld kan verdienen!) eraan meewerken dat burgers in een magnetron wonen. Deze hoeveelheid straling betekent dat zij in hun huis, waar het veilig zou moeten zijn, levend worden gekookt. Dat is wat wifi en zendmasten namelijk doen.
Dit is ook bewezen, alleen de regering en de telecomproviders in Nederland, kopen de onderzoeken af. Inmiddels is Nederland totaal achterlopend op dit stralingsbeleid. In diverse Europese landen is de stralingsnorm namelijk aangepast (ver naar beneden gehaald) en wordt gewaarschuwd. Er zijn twee mensen in Nederland verantwoordelijk voor het hanteren van deze stralingsnorm en zij hebben de norm dusdanig hoog gezet, dat telecom providers dit gebruiken om miljarden geld te verdienen, ondanks het feit dat de halve bevolking ziek wordt of doodgaat.
De gemeente heeft laten weten dat zij afhankelijk is van deze twee heren in de politiek en dat zij niets kan doen, omdat de stralingsnorm zo exorbitant hoog is vastgesteld. Zij kunnen enkel iets doen, als er daadwerkelijk een legio mensen ineens ‘doodgaat’, in korte tijd en kan worden aangetoond dat dit is sinds de plaatsing van een zendmast.
De rapporten zijn er, de vele doden zijn er al gevallen.
U bent als gemeente direct verantwoordelijk voor de bescherming van mensenrechten, zoals ons recht om veilig zijn in ons huis, in onze wijk, in onze gemeente.


Eisen:
* Wij willen en eisen als burger dat u alle zendmasten in woonwijken weghaald.
* Wij willen dat wifi-hotspots worden verboden. U mag telecom providers NIET toestaan dat er bomen, dieren en kinderen worden blootgesteld aan 24 uur per dag kankerverwekkende straling
* Wij willen dat er GEEN 4G zendmasten komen, nergens
* Wij willen dat u op de gemeentelijke website een waarschuwing plaatst met de dodelijke en ziekmakende werking van straling
* Wij willen dat alle overige antennes en zenders van telecomproviders worden verwijderd en naar de stralingsnorm gaan, die Zweden, Zwitserland en nu ook Duitsland hanteren
Wij willen maar 1 enkele zendmast per gebied en willen de gemeente stralings-arm hebben
* Wij willen dat u het heft in eigen handen neemt en per direct uw burgers beschermt en een verordening maakt en opstelt, voor de hantering van zo min mogelijk zendmasten, met een zo laag mogelijke straling
* Wij willen dat u voor ons opkomt en voor de toekomst van uw burgers vecht
* Wij hebben recht op een schadevergoeding, bij elke dag dat deze normen nog worden gehanteerd, tegen alle informatie in.
* Wij willen veilig zijn en een mens-waardig bestaan
* Wij willen dat u het niet toestaat dat er over de rug van mensen die dood gaan, miljarden geld wordt verdiend met DES-informatie, met het vertroebelen van feiten, met het buigen voor de telecom-providers en de politiek. U weet dat dit niet kan en dat dit alle grenzen overschrijdt. U weet ook dat dit om geld gaat. U weet ook dat als u zich sterk maakt, u dit per direct kunt veranderen.
* Wij hebben het recht op een schadevergoeding van alle lichamelijke kosten en alle andere schade geleden door dit wanbeleid, van zowel de regering, de gemeente en de telecom-industrie.
De bossen in Nederland hebben al boomkanker ontwikkeld. Wetenschappers hebben deze onderzoeken al lang klaarliggen. Ook is geconstateerd dat er een massale bijensterfte is. Dit houdt in, dat de bestuiving van onze gewassen steeds moeizamer verloopt, wat ten koste gaat van ons eten en drinken.
U mag NIET het 4G netwerk toestaan en u moet zoveel mogelijk zendmasten uit alle woonwijken per direct laten verwijderen!
Het mag niet zo zijn, dat burgers hun leven op moeten zeggen, niet meer over straat kunnen lopen omdat ze nu levend verbranden! Dat kinderen al jong ziek worden, enkel voor de verkoop van telefoontjes en tablets. Dit kan NU veranderen. En dit moet, voor de toekomst van ons bestaan.
Het mag niet zo zijn, dat waar we bijstaan, vrolijk reclame wordt gemaakt voor wifi-hotspots en 4G op televisie, terwijl de Wereld gezondheidsraad de noodklok heeft geluid. Dit is enkel al die tijd al mogelijk geweest, omdat er geen voorlichting wordt gegeven, geen onderzoeken worden gepubliceerd, en er geld wordt aangenomen door de regering. Dit mag geen enkele burger meer pikken, om dit alles te laten gebeuren en mensen te verliezen aan kanker, of je hele leven te zien veranderen door de straling. Dit moet worden opgelost. Wij vragen om uw medewerking, uw inzet, en om ons onze veiligheid terug te geven. Ons mensenrecht.

Uw burgers