De Narsist spiegelt jouw waarden

Spread the love

DE NARCIST SPIEGELT JOUW WAARDE

In heel verschillende relatievormen kreeg ik hiermee te maken.
Personen in mijn leven die narcistisch gedrag vertoonde.
Ik zag vooral hun diepe pijn en had daar begrip voor.

Decennia lang was ik me nauwelijks bewust dat ik veel mseer kon waarnemen.
Was ik me er niet van bewust dat anderen dat niet konden.
Via mijn vermogen kon ik heel makkelijk voelen en zien wat er onder het gedrag van de ander plaatsvond. Ik zag als het ware het onvermogen en veelal het innerlijk kind in de ander.

Ik wilde zo graag helpen, er voor de ander zijn en daarom liet ik heel gebeuren wat voor mij onjuist was. Liet ik over mijn grenzen gaan, gaf mezelf de schuld van situaties en voelde me heel verantwoordelijk voor het geluk van de ander.

Nu weet ik dat al mijn goede bedoelingen om de ander te helpen mede veroorzaakt werden doordat ik weinig eigenwaarde had. Door anderen te helpen wenste ik gezien te worden.
Hoopte ik jaren lang dat die anderen uiteindelijk begrip voor mij zouden hebben.
Dit is een ijdele hoop omdat mensen met narcistisch gedrag niet of nauwelijks in staat zijn zich te verplaatsen in anderen. Soms lijkt het wel of zij dit kunnen maar dan is het altijd een vorm waarbij zij zichzelf voordoen als empatisch wat in werkelijkheid een onecht masker is.

. Ben ik dan een zielig slachtoffer van dit gedrag, nee zeker niet.
Ik heb er voor gekozen om van dit alles heel veel te leren over mezelf. Te leren wat er via die ander aan mij werd gespiegeld. Het heeft mij heel veel laten ontdekken over mezelf. Heel veel in mezelf kunnen helen en daardoor groeien. Mijn waarde ken ik nu en sta ik ook volledig toe om deze uit te stralen.

Mensen met narcistisch gedrag zijn dit t gaan toepassen vanuit de eigen diep liggende onmacht. Door macht te gaan toepassen op anderen hebben zij voor zichzelf een strategie ontwikkelt om zoveel mogelijk weg te blijven bij die diepliggende onmacht in hen zelf.
De onmacht in hen heeft een oorzaak die veelal terug te voeren is naar de jeugd en/of trauma dat voortkomt uit de familielijn.

Gastbijdrage van:
Desiree van Koningsbrugg ( te vinden op facebook)
Schrijven naar Leda De Zwaan