Wat is regressietherapie of ‘Quantum healing hypnosis therapy’ bij Leda?

Spread the love

Leda is een ervaren regressietherapeut. Zij studeerde twintig jaar lang regressie en heeft in diverse landen opleidingen gevolgd. Zij was de eerste regressietherapeut die in de media, na haar vader de eerste schrijver was en een grondlegger was van de regressietherapie. Ik heb op mijzelf duizenden sessies gedaan, en twintig jaar ervaring met het werk van clienten. Wat het extra bijzonder maakt is dat Leda helderziend is, en vorige levens ook kan zien alvorens de sessie. Zij begeleid je door de reis,en ziet, voelt, proeft de vorige levens en daarom is ze uniek als regressietherapeut.

About the Consults

As an experienced regression therapist, and as a paranormal gifted highly sensitive coach, I dedicated my life mission also in tracking down someone’s karma. Identify this, building the matrix, cleaning, downloading new data and getting rid/healing past-lives. Over-accesive emotional luggage from this life and other lives.  And bend down karma, to get more free and lighter. Get rid of illness, disease, bad sleep patterns, blockages, emotions and bad relationships!

Includes

*Advanced Regression techniques

* Healing

* Meditation

* Coaching

Articles about our Regression-therapy

(English)https://www.enlighteningmedia.nl/carrier-and-transformator-of-family-karma/

Regression- and reincarnation therapy: Cleaning up your soul

Nederlandse artikelen over onze regressie-therapie:

(NL/Dutch) Familie karma opruimen: https://www.enlighteningmedia.nl/drager-en-transformator-van-familiekarma/ 

https://www.enlighteningmedia.nl/wat-is-regressietherapie-of-quantum-healing-hypnosis-therapy-bij-leda/

https://www.enlighteningmedia.nl/wat-is-reincarnatietherapie-bestaan-vorige-levens/

Leda de Zwaan

Regressiontherapist

Wat is Quantum Healing Hypnose Therapy?

In mijn praktijk maak ik gebruik van een zeer gevordere regressietherapie-techniek en eveneens Quantum Healing Hypnose Therapy. Op deze manier genees je trauma’s , blokkades, verslavingen, ziekten. Maar ook inzichten in werkelijk alles wat je wilt weten, want je ziel/onderbewuste/hoger bewustzijn weet ALLES. Een goede begeleider is vereist, vooral bij oude zielen en getraumatiseerde mensen. Anders kan het zelfs ‘ mis gaan’. Je hebt een jarenlange ervaren begeleider nodig, en zelfs tijdens sessies ‘ kruip’  ik in jouw huid, en kan ik alles ‘ meezien en voelen’ wat jij ervaart, en kan jou daarom zeer goed begeleiden, zelfs als je tijdens de sessie zelf even niet meer weet wat je moet doen of vind je het lastig werkelijk te ‘ ervaren’, dan leid ik de weg. Het is de moeite waard te overwegen een keer een sessie bij mij te komen doen…. op mijn site staat meer over regressietherapie. Tik dit woord in bij de zoekbalk voor meer vragen en antwoorden over 1 van mijn therapie- en helingsvormen.

Hieronder een soortgelijk verhaal van een vrouw, Dolores, die deze techniek ook toepast.  – Leda

(Dolores Cannon | vertaald voor door Joke Lochmans) De techniek van Dolores houdt in dat iemand in een somnambulistische (op slaap gelijkende – vertaler) staat van trance wordt gebracht door visualisatie. Dit is een staat waarin je je onder normale omstandigheden maar tweemaal per dag bevindt: het moment net voordat je echt wakker wordt en het moment waarop je wegzakt en in slaap valt. Historisch gezien hebben hypnotiseurs nauwelijks onderzoek gedaan naar patiënten die zich in deze toestand bevinden vanwege de vreemde en vaak onverklaarbare resultaten die opgetekend zijn.

Dolores is niet iemand die zich grenzen laat stellen door stigma’s van andere hypnotiseurs en ze  heeft daarom juist met mensen in een somnabulistische trance gewerkt. Dit heeft ertoe geleid dat Dolores ontdekte dat iedereen toegang kan krijgen tot de vorige levens die hij of zij geleefd heeft. Het onderzoek dat zij verricht heeft met cliënten die in deze staat verkeerden, heeft er ook voor gezorgd dat Dolores ontdekte dat elk mens een kern heeft waarin zich oneindige kennis en kracht bevinden en waarmee men contact kan maken en communiceren. Dolores heeft ontdekt dat dit deel van onszelf altijd aanwezig is en zich net onder de oppervlakte van het bewuste deel van onze geest bevindt en daarom heeft ze het, heel toepasselijk, het onderbewuste genoemd. Dit onderbewuste geeft haar en andere therapeuten die haar QHHT techniek toepassen toegang tot vorige levens en leidt tot directe genezing wanneer dat nodig en mogelijk is. Tijdens haar 45-jarige loopbaan is haar techniek succesvol gebleken bij duizenden mensen over de gehele wereld, ongeacht hun leeftijd, geslacht, karakter, lichamelijke klachten, religieuze overtuiging of culturele achtergrond. In aanvulling op de grote hoeveelheid werk die Dolores verricht heeft, ondersteunen de resultaten die behaald worden door beoefenaars van QHHT (studenten van Dolores, die haar techniek hebben aangeleerd en deze toepassen op hun cliënten) op overtuigende wijze de bevinding dat wij allemaal meerdere vorige levens hebben geleid en dat we allemaal een onderbewuste hebben dat de antwoorden bevat op elke vraag die we ook maar zouden kunnen stellen over onszelf en het leven dat we leiden.

Wat is regressie naar een vorig leven?

Regressie naar een vorig leven is het eerste deel van de QHHT-techniek van Dolores en houdt indat de betreffende persoon wordt teruggevoerd naar en geleid door een vorig leven, te beginnen bij het eerste beeld dat hij of zij ziet, via de verschillende fasen van dat leven en uiteindelijk naar het overlijden en de omstandigheden daaromheen.

Het onderbewuste kiest welk vorig leven de cliënt te zien krijgt en hij of zij wordt door Dolores of een andere QHHT-therapeut door dat leven geleid. Het vorige leven dat het onderbewuste kiest om aan de cliënt te laten zien, is altijd relevant voor het huidige leven en het is niet ongebruikelijk dat iemand meerdere vorige levens te zien krijgt gedurende een enkele sessie. Dolores of de QHHT-therapeut leidt de cliënt door een vorig leven door middel van het stellen van een reeks vragen waarmee bepaald kan worden over welke periode het gaat en in welke sociale omgeving het leven zich afspeelt.

Wat is het onderbewuste?

De definitie van Dolores

Het onderbewuste waarmee cliënten in contact komen via de QHHT-techniek van Dolores en de andere therapeuten is het tegenovergestelde van het onderbewuste zoals dat gedefinieerd wordt door psychologen en conventionele medische beroepsbeoefenaren. In haar beginperiode als hypnotherapeute kwam Dolores erachter dat met de unieke techniek die ze gebruikte om hypnose te induceren, ze in contact kwam en kon communiceren met een deel van het bewustzijn van haar cliënt dat zeker wel een deel van hem of haar uitmaakte, maar tot ver voorbij het niveau van de bewuste geest reikte, waarmee dat deel van de menselijke geest wordt bedoeld waarvan we ons bewust zijn en dat we gebruiken om op een persoonlijk niveau met anderen om te gaan. Het ‘onderbewuste’ is een toepasselijke term in het licht van de context van het werk van Dolores; zowel religieuze als spirituele leraren hebben echter in de loop der geschiedenis geprobeerd dit grotere deel van onszelf te identificeren en er een naam aan te geven, waarbij ze een variëteit aan termen hebben gebruikt: het hogere zelf, de algeest, het Christusbewustzijn, hoger bewustzijn, de universele geest en eenheid. Dolores heeft van het onderbewuste geleerd dat het er niet toe doet hoe we het noemen, het is er gewoonweg en iedereen die een zuiver hart heeft en de juiste bedoelingen, kan ermee werken.

Kenmerken van het onbewuste

Als de communicatie met het onderbewuste eenmaal tot stand is gekomen en het onderbewuste aanwezig is, kan er een reeks fascinerende veranderingen optreden, zowel bij degene die gehypnotiseerd wordt als in de omgeving. De eerste verandering die waarneembaar is, is een enorme toename van energie in de ruimte, en de mensen die aanwezig zijn, melden vaak gevoelens van euforie en grote opwinding. Zonder uitzondering ervaart iedereen die aanwezig is een gevoel van enorme kracht en intense liefde.

Met het onderbewustzijn werken

Het belangrijkste doel van Dolores is altijd om het leven van de cliënten met wie ze werkt te helpen verbeteren. Daarom is het doel van het werken met het onderbewuste altijd om een cliënt zoveel mogelijk te helpen, op welke manier dan ook. Deze hulp kan veel verschillende vormen aannemen.

Het onderbewuste weet alles wat er te weten valt over iemand en over het leven dat hij of zij nu leidt, en daarom is een van de eerste dingen die Dolores of de QHHT-therapeut doet het onderbewuste vragen stellen die de cliënt over het huidige leven heeft. Het verkrijgen van deze informatie namens de cliënt is van cruciaal belang voor het genezende aspect van de therapie, omdat deze informatie troost en steun geeft en leidt tot een grotere mate van begrip op veel gebieden in het leven. Het onderbewuste zal alleen informatie onthullen die op dat moment toepasselijk is en die alleen maar van nut kan zijn voor de cliënt.

De verklaring die uit het onderbewuste komt over waarom wij ziek zijn, zal zeer waarschijnlijk het geloof op de proef stellen dat veel mensen in onze huidige medische en wetenschappelijke paradigma’s hebben. We maken momenteel grote veranderingen en overgangen door en veel mensen voegen nieuwe ideeën en concepten toe aan wat zij geloven, doordat ze kennis nemen van alternatieve informatie die door de heersende wetenschap afgedaan of genegeerd wordt.

Veel kennis die lang voor waar werd aangenomen begint af te brokkelen en wordt langzaam vervangen door ideeën en concepten die niet langer onderdrukt kunnen worden als het gevolg van het internet en bliksemsnelle, wereldwijde communicatie. Om het onderbewuste te kunnen begrijpen, en het betreffende onderdeel van de QHHT-techniek van Dolores, zul je je geest moeten openstellen zodat je de hiernavolgende ideeën kunt begrijpen in de context waarin deze beschreven worden.

Het is aanvankelijk een grote uitdaging om dit concept zelfs maar in overweging te nemen en velen zullen het afwijzen als zijnde onlogisch of irrationeel.

De enorme vooruitgang die de afgelopen decennia geboekt is op het gebied van de kwantumfysica heeft geleid tot een lawine van bewijs voor het idee dat de belangrijkste gedachten die wij hebben de realiteit die wij ervaren, bepalen. Er bestaat inmiddels een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat gedachten een direct, meetbaar effect hebben op materie. Dit kan gemakkelijk begrepen worden als men bedenkt dat alle materie slechts energie is die met verschillende frequenties vibreert. Een gedachte is de projectie van energie en wij zijn geëvolueerd tot het punt waarop we bewuste controle hebben over onze gedachten. De gesproken woorden ‘ik hou van je’ of ‘ik haat je’ zijn de fysieke projecties van gedachtenenergie. Denk nu eens na over wat voor effect deze zinnen hebben op de fysieke lichamen van de mensen tegen wie je deze woorden zegt.

Het is hier niet de bedoeling je te overtuigen van iets dat je niet kunt accepteren, noch is het de bedoeling je een idee te laten verwerpen als je daar niet aan toe bent, het doel is alleen maar om je handvatten te geven om Dolores’ QHHT-techniek te leren begrijpen en te zien hoe het mogelijk is dat er zoveel bereikt wordt.

Heling

Het onderbewuste maakt de aard en oorzaak van elk lichamelijk probleem in het lichaam aan Dolores of een andere QHHT-therapeut kenbaar, of het nu om een probleem uit het huidige leven of uit een vorig leven gaat. Dan wordt aan het onderbewuste gevraagd of het mogelijk is dat het probleem genezen wordt, en als dat zo is, wordt dat direct gedaan, zonder medicijnen, operatie of pijn. Het is vaak al genoeg om alleen maar te begrijpen waarom men een bepaalde ziekte heeft of een bepaalde emotie ervaart om dit door het onderbewuste te laten wegnemen.

In de loop van haar carrière heeft Dolores sessies geleid waar bij cliënten een mate van genezing plaatsvond die zelfs voor haar moeilijk te begrijpen was. Ze leert haar techniek al tien jaar lang aan studenten over de gehele wereld en velen schrijven haar over soortgelijke wonderlijke gebeurtenissen.

Alvorens een gedetailleerd overzicht te geven van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van genezing, moet gezegd worden dat genezing alleen mogelijk is als een cliënt ook daadwerkelijk genezen wil worden en als dit de doeleinden van dit leven niet in de weg staat. We zijn onsterfelijke zielen die op aarde geïncarneerd zijn om specifieke persoonlijke ervaringen op te doen. Het onderbewuste van een blinde zou diens blindheid niet genezen als dit een van de belangrijkste aspecten zou zijn die deze cliënt in dit leven moet ervaren. Het zal ook geen lichamelijk probleem genezen dat iemand over zichzelf heeft afgeroepen door slecht voor zijn lichaam te zorgen als hij niet eerst de les heeft geleerd dat hij van zijn lichaam moet houden en het moet respecteren. Het onderbewuste gaat heel letterlijk te werk. Begin je al te zien hoe logisch het proces is?

Er bestaan geen garanties, maar dit zijn een aantal van de opmerkelijke resultaten die Dolores en haar QHHT-therapeuten met cliënten hebben behaald tijdens een sessie:

 • allerlei typen kanker in allerlei stadia zijn genezen;
 • kraakbeen in gewrichten groeide aan;
 • AIDS werd genezen en verdween uit het lichaam;
 • hart- en vaatziekten werden genezen en een operatie was niet meer nodig;
 • beschadigde levers herstelden zich en functioneerden weer volledig normaal;
 • beschadigd nierweefsel herstelde zich volledig;
 • open wonden genazen zonder littekenweefsel achter te laten;
 • de achterliggende oorzaak van migraine werd duidelijk gemaakt en weggenomen;
 • het gezichtsvermogen werd hersteld waarbij cliënten geen corrigerende bril of lenzen meer nodig hadden;
 • diabetes werd genezen en de oorzaak ervan werd duidelijk gemaakt;
 • darmproblemen werden opgelost;
 • mensen werden bevrijd van pijn in de onderrug of ter hoogte van het middel;
 • nek- en schouderpijn verdween;
 • problemen die samenhangen met de longen werden genezen;
 • huidproblemen genazen.

Niets is onmogelijk. De enige grens is die van je eigen verbeelding.

Bron: dolorescannon.com