Wat is reincarnatietherapie? Bestaan vorige levens?

Wat is reïncarnatie?

 

Vragen gesteld aan Leda, en door haar beantwoord:

Het woord reïncarnatie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd: het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens en periodes tussen levens). Met reïncarnatie wordt bedoeld dat een wezenlijk deel van onszelf (bewustzijn, ziel, geest) het lichamelijk sterven steeds overleeft en na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt; het incarneren. Het woord therapie staat voor het zodanig herbeleven en alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen. Onderscheid andere therapieën:

De veronderstelde relatie tussen onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en mentale, emotionele en/of fysieke klachten of zingevingsproblemen in het heden, is ook bekand bij vele andere vormen van psychotherapie, denk aan psychoanalyse, psychiatrie, hypno- en regressietherapie. Reïncarnatietherapie onderscheidt zich hiervan door:
– onbewuste ervaringen die zich in een andere realiteit dan het huidige leven afspelen, serieus te nemen

– de manier waarop reïncarnatie therapeuten trance gebruiken voor het opsporen van onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt heel direct zonder ontspannings- of andere inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt u direct in die onderbewuste ervaring die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig ( elliptisch bewustzijn).

– de nadruk te leggen op het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen onverwerkte, onderbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu.

Welke problemen?

Denk bijvoorbeeld aan:
– problemen die psychische klachten kunnen veroorzaken zoals relatieproblemen, sexuele problemen, vruchtbaarheidsproblemen, problemen op het werk, rouwverwerking of verwerking van traumatische situaties zoals een auto-ongeluk, mishandeling of incest.
– psychosomatische klachten: zoals stress in combinatie met maagpijnen, depressies of overspannen zijn in combinatie met hevige vermoeidheid.

Een praktijkvoorbeeld

1. Probleem

Een jonge man krijgt er steeds meer last van dat hij geremd is in gezelschappen. Wanneer mensen naar hem kijken en luisteren, komt hij niet uit zijn woorden, heeft het gevoel dat iedereen hem dom vindt, en loopt soms in paniek weg. Hij durft langzamerhand naar geen enkele bijeenkomst meer te gaan. Het wordt zo erg dat hij therapie zoekt.

De therapeut vraagt hem om te beschrijven wat hij denkt en voelt. De gedachte komt in hem op: “Ik moet mijn mond houden”, en hij voelt angst. Wat voelt hij dan precies en waar voelt hij dat in zijn lichaam? Hij voelt hartkloppingen, trillende handen en een duizelig hoofd. Daarbij voelt hij schaamte: zijn gezicht wordt warm, hij bloost en hij drukt zijn ellebogen tegen zijn lijf.

2. Herbeleving

De therapeut vraagt hem zich op deze gevoelens te concentreren en instrueert hem terug te gaan naar de eerste keer dat hij deze gewaarwordingen had. Hij ervaart zichzelf nu als kind op de kleuterschool. De juffrouw vraagt hem indringend of hij die pop kapot heeft gemaakt. Al de andere kinderen zijn stil. Iedereen kijkt naar hem. Hij kan niet antwoorden. De juffrouw trekt aan zijn arm en dwingt hem om haar aan te kijken. Hij voelt paniek en tot overmaat van ramp plast hij in zijn broek. Een kind merkt dat en er gaat een gejoel op.

De therapeut laat hem deze ervaring zo compleet mogelijk herbeleven. Nagegaan wordt wat er daarvoor gebeurd was, zodat hij de situatie en de onmiddellijke voorgeschiedenis begrijpt. Dan krijgt de cliënt de instructie om na te gaan waarom de juffrouw zo deed en om de gezichten van de kinderen te bestuderen. Hij krijgt de indruk dat de juffrouw problemen met haar vriend heeft en het gevoel heeft de greep op haar leven te verliezen. Door extra streng op te treden, onderdrukt ze haar angst.

De cliënt ontdekt nu ook dat een paar kinderen medelijden met hem hebben. Nu voelt hij zijn angst en schaamte wegtrekken. Hij krijgt medelijden met zichzelf als klein jongetje. Hij hoeft zich niet langer bang en beschaamd te voelen. De volgende sessie blijkt hij zich minder geremd gevoeld te hebben tijdens twee bijeenkomsten die hij inmiddels bijwoonde.

Dit is regressie: cliënten herinneren zich levendig een traumatische situatie uit het verleden en beleven wat daarvan nog steeds onverwerkt is en onderbewust in hun leven doorspeelt.

3. Dieper liggende ervaringen

De therapie breidt zich uit wanneer instructies om terug te gaan naar de eerste ervaring belevingen voor de geboorte oproepen, in de baarmoeder. Nog verder breidt de therapie zich uit wanneer zij ervaringen accepteert die niet in het huidige leven thuishoren en zich in kennelijke vorige levens afspelen.

Deze cliënt merkt bv. dat zijn probleem minder is geworden, maar niet verdwenen. In een volgende sessie volgt dan een instructie om op dezelfde gevoelens nog verder terug te gaan. Hij ervaart zich dan als een man die door soldaten ondervraagd wordt. Hij is door angst zo verlamd, dat hij niet kan antwoorden. Voor zijn ogen worden zijn vrouw en kinderen doodgeschoten en dan wordt hij ook gedood en sterft in angst en schaamte. De gevoelens en gedachten direct na het sterven beleeft hij duidelijk. Na mentale, emotionele en lichamelijke verwerking in de sessie blijkt het probleem in het huidige leven opgelost. Hij merkt dat hij zich vrij kan bewegen in gezelschappen.

Dit is reïncarnatietherapie: regressietherapie die zulke ogenschijnlijk vreemde ervaringen accepteert en daarmee opmerkelijke resultaten boekt. Het ongewone van deze therapie zit meer in de aard van de ervaringen die omhoogkomen dan in hoe met die ervaringen gewerkt wordt.

Problemen vinden hun oorsprong in onverwerkte ervaringen.
Dat is het eenvoudige uitgangspunt van reïncarnatietherapie.

Deze ervaringen kunnen worden opgespoord in het onderbewuste, waardoor u ze kunt herbeleven. Door die herbeleving ontstaat er ontlading van emoties en fysieke pijnen; meestal een zeer bevrijdende ervaring.

Dit bevrijdende effect wordt versterkt wanneer u zich bewust wordt hoe in de onderliggende thematiek zich steeds weer hetzelfde probleem herhaalt. Met dit inzicht stelt u zichzelf in staat om een aantal zaken in uw leven op een andere manier in te richten. Met andere woorden:

Uzelf te transformeren op een wijze die bij u past en die u zelf graag wilt. U krijgt meer leiding over uw leven zodat u kunt worden wie u zelf bent. Omdat reïncarnatietherapie vooral in het onderbewuste speurt, is het een confronterende therapie en daardoor zeer effectief.

Klachten verhelpen zoals:

Allerlei lichamelijke klachten zoals spijsverterings- en stofwisselingsproblemen.

Problemen met de motoriek, migraine en andere hoofdpijnen, menstuatie- en baarmoederproblemen, astma en allergiën.
– bij chronische en levensbedreigende ziekten: zoals auto-immuunziekten, reuma, multiple sclerose, hartklachten of kanker kan reïncarnatietherapie een verlichtende werking hebben, inzicht geven en zo de kwaliteit van leven verbeteren.
– aan het proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving: kan reïncarnatietherapie veel bijdragen.
– in afgestemde vorm kan er ook reïncarnatietherapie met kinderen worden gedaan.

Met reïncarnatietherapie kunt u een breed scala aan problemen aanpakken. Problemen kan men ervaren op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie daarvan of op het gebied van zingeving.

Vragen over reincarnatietherapie

Vragen aan Leda  en haar antwoorden:

Wat kan er gebeuren tijdens een sessie, ga ik altijd terug naar een vorig leven?
 
Nee. Het kan ook zijn dat het probleem dat je hebt, de oorzaak in je jeugd ligt. Of een zeer recentelijke gebeurtenis. Het kan zijn dat je een scheiding niet verwerkt hebt of een dierbare hebt verloren, en sindsdien bv. een verslaving is ontwikkeld, of je klacht is begonnen. Door simpelweg terug te gaan naar het moment wat voor jou emotioneel niet verwerkt was, kan je verslaving of klacht direct opgelost worden door een korte herbeleving. Echter, veel mensen met een oude ziel (mensen die erg vaak ge-incarneerd zijn op aarde) hebben enorm veel bagage die ze meenemen. Veelal zijn ze op nare manieren om het leven gekomen, en heeft de ziel geen afscheid kunnen nemen van dat leven. En draagt dus een onafgemaakt leven met zich mee. Bij oude zielen, kan dit zelfs een accumulatie zijn van honderden levens. Bovendien, naast de dood, hebben ze vaak geen afstand gedaan van ervaringen met geliefden die heel traumatisch waren. Je kan leven in dit leven met allerlei angsten, waarvan je de oorzaak niet weet, maar ligt in een ander leven. Het kan zijn dat je allerlei pijnen in je lichaam hebt die niet medisch verklaard kunnen worden, maar in je energetisch veld zijn, omdat je ziel alle informatie met zich meedraagt. En die geeft als het ware een blauwdruk op je lichaam van nu. De pijnen zijn vrijwel direct weg als men in ontspanning het moment herbeleefd.
Is een sessie eng? Ga je onder hypnose zoals op televisie?

Hypnose is door de media ‘ ge-hyped’. En door mensen als Rasta Rostelli en Uri Geller en Mindreaders tot sensatie gemaakt. Er komt echt geen klokje aan te pas. Het lijkt er niet eens op. Door simpele ontspanning, dieper adem te halen, en je lichaam te voelen (wat je ook in meditatie doet) gaan je hersenen lagere golven produceren en kan je beter bij je intuitie en hoger bewustzijn (een staat die we eigenlijk de hele dag door zouden moeten hebben!) Het is niet eng. Het enige wat je moet doen is op een bank of bed liggen, en de therapeut vraagt je te ontspannen. Als dit moeilijk voor je is, doen we een ontspanningsoefening. Als je voldoende ontspannen bent, gaan we vragen stellen die we van tevoren met elkaar hebben opgeschreven. Het is zo ontzettend simpel. We maken gebruik van je hogerbewustzijn, die alles weet. De meeste mensen zien direct een beeld als we vragen waar je klachten vandaan komen. Vaak een beeld van zichzelf in andere kleren, andere gedaante en omschrijven een ander land, zonder daar ooit te zijn geweest.Sommige mensen voelen, proeven en ruiken alles en praten zelfs een andere taal. Maar meestal komt het door, met plaatjes als een soort televisiebeeld. Vaak word er wel veel gehuild en zijn de emoties van het doodgaan en afscheid nemen van het lichaam of een derbare heel sterk. Je kan ook beelden zien van wat je gaven waren in dat leven, en daardoor kan je in dit leven dat weer oppakken. Het kan zijn dat je weer je ware ‘ik’ leert kennen.

Wat is het doel van reincarnatietherapie?

Het doel is om weer ‘heel te worden’. Onze ziel is in vele levens geweest, en heeft veel meegemaakt. Hij heeft in elk leven misschien wel deukjes opgelopen, schade. Waardoor jij nu op aarde allerlei klachten hebt, die je in het nu tegenhouden er volledig te zijn. Dat is niet de bedoeling. Je kan blokkades opheffen, onverwerkte trauma’s oplossen, en inzicht krijgen in je proces en ook in die van jou en dierbaren. Je hoger bewustzijn weet alles. Het mooie is, dat jij nu het zelf kunt zien en dat je niet naar een medium e.d. hoeft te gaan voor antwoorden. Alleen JIJ weet de werkelijke antwoorden

Hoe kan het dat mensen weten dat ze 1900 jaar voor Christus in een leven waren, wanneer er nog helemaal geen tijdsaanduiding bestond?

Dat komt, omdat ik in regressie vraag of ze kunnen aangeven welk jaartal ze voor zich zien. Het hoger bewustzijn laat een getal zien. Als degene in regressie dan over een leven in het oude egypte vertelt, dan weet je automatisch dat het 1900 voor Christus was.

Reincarneren dieren ook?

Naar mijn mening zou het in principe kunnen. Ik ben veel verhalen tegengekomen van mensen die in regressie hun dier ook zien, wat nu ook hun huisdier is. Wel kan het zijn dat de hond van toen nu haar kat is. Wat ik ook zie, is mensen die in een eerder leven een gesprek hadden met een dierbare die zei dat dit haar/zijn laatste leven was, maar in een volgend leven terugkomen als haar huisdier zodat ze altijd over haar kan waken. Dit dier is niet volledig die ziel, ik zie dat huisdieren wel degelijk een kat/hond zijn, maar de ziel van die persoon voor een deel bij dit huisdier is.

Reincarneert iedereen?

In principe wel. Wel is het zo, dat je op een gegeven moment uitgeleerd bent op aarde, en je in de hogere sferen verder kan gaan als berschermengel of gids. Je kan dan in verdere levens een dierbare gaan gidsen. We komen op aarde, om dingen mee te maken en te evalueren op gebieden als : liefde, compassie, lessen, het loslaten van ego en materie, anderen te helpen, geweldloos te zijn, spiritualiteit. Daarvoor komen we steeds terug om steeds verder te leren en verder te komen. Meestal als iemand alles op het gebied van liefde heeft geleerd, zijn ze uitgeleerd.

Hoe kan het dat als er steeds meer mensen op aarde geboren worden als vroeger, waar komen deze zielen dan vandaan?

Dat is best simpel, de aarde is natuurlijk niet de enige planeet waar zielen incarneren. Er komen ook zielen van andere planeten op aarde nu incarneren in de nieuwe energie. Bovendien komen er veel zielen van nu uit andere dimensies en andere bewustzijn stadia, waar namelijk ook zielen evalueren.

Hoe vaak moet je in regressie?

Dat kan varieeren. Dat kan heel kort zijn voor een enkel probleem. Sommige mensen hebben helemaal geen baat bij regressie. Er zijn ook spirituele, hele oude zielen die te maken hebben met meerdere vloeken uit oude tijden waaronder ze gebukt gaan (het was heel normaal om iemand te vervloeken voor altijd, in de oudheid) of die vele ballast uit honderden levens met zich meedragen. Dan zullen er vele sessies gaan volgen. Je kan ook niet snel op elkaar komen, ik adviseer echt minimaal twee maanden tussen elke regressie. Je hele energie en lichaam moet zich aanpassen op het nieuwe energie-level.

 

-Leda werkt met reincarnatietherapie- Haar vader was een zeer bekende regressie-therapeut. Zij heeft haar ‘ werkgebied’  nog jaren uitgebreid naar nieuwere en snellere technieken. Volgens eigen inzichten, en past ook ‘ zelf-regressies’  toe.

Voor meer vragen aan Leda over regressie, of een regressie boeken voor jou (en/of je partner) Zie ‘ aanvraag formulier! ‘

Leave a comment