De risico’s en gevaren van Cannabis (blowen)

Spread the love

Cannabis is in Nederland geintroduceerd als ‘softdrug’. Dat is naar mijn mening, en wat vele andere artsen en coaches ondervinden een grote ‘understatement’!

Cannabis is naar mijn mening een harddrug. Het is even verslavend als een harddrug, je ondervind er grote psychische en lichamelijke negatieve effecten van op langere termijn. Mensen die ik tegenkom die jong zijn gaan blowen (sommige waren nog kinderen! 12 of 14 jaar!) Die blowde tot hun dertigste, hadden nog het gevoelsleven van een twaalfjarige. De conclusie die ik trek met een aantal steeds groter groeiende massa, is dat blowen je gevoelsleven zo dempt, dat je niet ontwikkeld. Ik heb mensen van dichtbij gezien, die zichzelf niet meer kennen, die zo ver van hun gevoel en ware ik verwijderd zijn geraakt door blowen (en dus vluchten van hun gevoel) dat ze bijna een gespleten persoonlijkheid krijgen, omdat er twee ‘ikken’ rondlopen: de vrolijke nep-ik die wegblowt en zo het leven aankan, maar die wel ouder word als mens, maar hun ziel en gevoel blijft achter. Zo gauw ze stoppen met jarenlang zichzelf mishandelen met drugs, komt alle gevoel van de afgelopen jaren in 1 slag terug. Vaak als je met ze praat, hebben ze het gevoelsleven van de tiener, toen ze net begonnen, ze maken geen emotionele natuurlijke ontwikkeling mee als wij normaal volwassen worden. Ik heb jeugdzorgwerkers gesproken die vertelden dat mannen van dertig die in de kliniek stoppen met blowen, een gevoels ontwikkeling hebben van een kind van veertien jaar.

Dat is natuurlijk al zeer gevaarlijk. Eigenlijk gaat het ‘hele leven’ aan hun voorbij, en pas als ze stoppen, gaan ze hun leven oppakken. Veel blowers hebben een makkelijk baantje, omdat ze zo hun blowgedrag kunnen voortzetten. Niet te moeilijk nadenken. Ze blijven in handelingen zitten (meestal ook roken en drinken en uitgaan- want blowers trekken blowvriendjes aan.) Ze groeien op met blow-vrienden die ook hun leven niet aanpakken, en maar willen vluchten, feesten en geen gevoel tonen. Mensen zonder gevoel zijn erg gevaarlijk. Je kan niet op ze rekenen. Ze halen rare toeren uit in relaties. Ze leven niet naar intuitie en gevoel, ze doen hun best die te ontlopen. Een relatie met een vervent blower, betekent de relatie met iemand die geen VERANTWOORDELIJKHEID wilt nemen voor zijn leven, en dus geen volwassen daden kan waarmaken.

Daarnaast, wat je ziet bij blowers, is de natuurlijke beschermlaag van de aura. (die iedereen heeft) om je te beschermen tegen slechte energieen, en om je te aarden, verdwijnen bij het blowen. Er ontstaat DIRECT gaten in de aura, en negatieve entiteite, zogeheten auralifters of parasieten, kunnen in je aura en kleven aan jou vast. daardoor kan je zelf uitgeput raken, vermoeid en kun je angsten krijgen, rusteloosheid, slapeloosheid, en ze spelen zelfs met je gedachten. Ze laten je dingen doen die je normaal niet zou doen. Zomaar agressief worden, en schreeuwen. Vreemdgaan, je partner uitschelden, je partner verlaten, je partner kwetsen… vreemde gedragingen. Ook zie je dat de blower afwezig is, zijn korte termijn geheugen werkt slecht, ze kunnen slecht dingen onthouden en op een gegeven moment ‘vergeten’ ze wie ze zijn!  Een vervent blower stelt zijn leven in op het blowen, ze kunnen niet meer ‘zonder’. Doordat ze ook in een netwerk zitten van vluchtende mensen, worden ze door hun negatieve energieeen en vluchtgedrag meegetrokken, en als er 1tje stopt met blowen en zijn leven en relatie wilt oppakken in een blow-groep (die waarschijnlijk ook veel roken en drinken- hoeft niet altijd ) word deze als outkast gezien en als gevaar. Ze doen er alles aan jou er weer aan te brengen (door in jouw bijzijn te blijven blowen ipv je te respecteren) en als jij je leven oppakt met wellicht een relatie waar je nu wel moeite en energie insteekt, gaan ze je manipuleren of uit de groep zetten, omdat zij dat gewoonweg nog NIET kunnen. Deze lagere enenergieen van andere blowers, trekt je omlaag, je kan niet groeien.

Aan deze mensen die willen stoppen: helaas, Laat deze mensen los als zij willen doorgaan met vluchten en zichzelf willen volgieten met troep. Hun lage energie wil jou niet kwijtraken aan de ‘goede wereld met liefde en gevoel en ontwikkeling!’ Daarom is blowen ook zeer schadelijk: voor je ontwikkeling, je levenspad!

Kies in godsnaam voor jezelf, hou van jezelf en ga niet meer om, die bewust willen doorgaan met vluchtten en zelfvernietiging als ze niet geholpen willen worden. Ze houden je tegen in je leven. Kies voor jezelf, en je zal vele nieuwe mensen leren kennen die in dezelfde hoge energie en wijsheid staan als jij!

Ikzelf kon altijd drugsgebruikers, of vervent alcoholisten, er binnen een minuut uithalen. Hoe aardig en leuk de persoon ook mag zijn, vele mensen schaden hun gezondheid en energie door om te gaan met iemand die drugs gebruikt. Al wil je blijven, je zal er de negatieve consequenties van ondervinden. Sommige mensen blijven, maar vinden het raar dat ze zo rusteloos zijn, hoofdpijnen krijgen, duizelingen, paniekaanvallen, vermoeid zijn, of ineens ook de neiging hebben tot roken, meer koffie drinken, slecht eten (fastfood) blowen en drinken. Dat is simpelweg het effect van de blower op jou. Als de blower wel mocht stoppen, is pas na drie maanden (!!) de cannabis uit zijn bloed, en kan hij langzaam zijn energie gaan herstellen en ontwikkeling weer oppakken. Let wel: mits hij niet meer omgaat met andere blowers!

Ik heb meerdere gevallen meegemaakt van vrouwen, die sex hebben gehad met iemand die blowde en hierna zijn flauwgevallen. Ze beschrijven het als ineens opstaan, en het helemaal zwart voor de ogen zien. De blower trekt vanwege zijn lage energie, alle energie uit jouw lichaam. Ook zijn mensen die een relatie hebben met een blower onrustig en doodmoe. Mensen die blowen, en je staat op een paar meter van hen, zie je al de zwarte gaten om hun heen, en ze zuigen letterlijk energie van je weg. Omdat hun niet op te laden zijn van hun eigen energie. Mensen die rusteloos zijn, en vluchtten, en niet bij hun eigen IK zijn (die ten alle tijde rustig is!) voelen daarom ook erg negatief aan. Vaak hebben ze matte ogen, een beetje ‘hol’. Terwijl een gezond iemand glanzende ogen, en een glanzende huid hoort te hebben. Ook zie je onder rokers en blowerd , vooral onder mannen, dat ze onder de dertig al kaal beginnen te worden en haar verliezen. Zij denken dat het wel door dna-materiaal komt. Nee, ze worden onvruchtbaar,  kalend, rusteloos, en krijgen voortijdig kanker ( wat ook vaak voorkomt onder mensen die hun gevoel wegstoppen- je lichaam slaat WEL alles op, en als je je emoties niet uit/eruit huilt, word dit kwaadaardige gezwellen- lees boek brandon bays o.a. Ze lijken afwezig, en doen gevoelszaken ook af, als ‘snel wegwezen, op naar het volgende’, alsof het niets is.

Voor de vaste gebruikers die Niet loskomen van cannabis, of het gebruiken enkel voor de medicinale effecten: Er is nu wiet-olie te koop, google maar eens en je krijgt een gratis proefpakket! De medicinale effecten zijn ook te verkrijgen door wiet-olie te nemen. Dan heb je niet de negatieve effecten van cannabis.

Mijn expertise op het gebied van drugs- de verschijnselen en het afkicken- zijn groot. Ik heb zeven jaar lang over de hele wereld blowers en andere drugsverslaafden geinterviewd, en vier jaar lang blowers helpen afkicken.

Hieronder de feitelijke wetenschappelijk vastgestelde risico’s!

 

 

 

Risico’s van cannabis 

 

Risico’s op korte termijn:

·         Roken van hasj en wiet heeft invloed op het geheugen, de concentratie en het opnemen van informatie. Uit enkele studies blijkt dat het afhankelijk van de dosis enkele uren tot ongeveer een dag of twee kan duren voordat dit effect helemaal verdwenen is.

·         Hasj en wiet kunnen verkeerd vallen. Je voelt je dan ziek en angstig. De kans dat dit gebeurt, is het grootst bij beginnende gebruikers of bij blowers die nerveus/gespannen zijn.

·         Hasj en wiet kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een psychose opwekken of deze verergeren. Ook kunnen hasj en wiet een terugval in de psychose veroorzaken.


Risico’s op lange termijn

·         Roken van hasj en wiet is schadelijk voor de longen. Bij verbranding van hasj en  wiet komen net als bij tabak koolmonoxide en teer vrij. Koolmonoxide is slecht voor hart- en bloedvaten en teer is slecht voor de longen.

·         Hasj en  wiet kunnen bij onmatig gebruik je persoonlijke ontwikkeling in de weg staan. Dit geldt in verhoogde mate voor jongeren. Jongeren in de puberteit kunnen door dagelijks, fors blowen een achterstand in hun emotionele en sociale ontwikkeling oplopen. School- en werkprestaties hebben als eerste te lijden onder dagelijks blowen.

·         Uit onderzoek blijkt dat geestelijke afhankelijkheid optreedt bij ongeveer 10% van de cannabisgebruikers. Dat is meer dan vroeger gedacht werd. Cannabis is echter minder verslavend dan tabak, cocaïne en opiaten.

·         Lichamelijke onthoudingsverschijnselen bij stoppen. Bij stoppen met blowen, kan men enige tijd onthoudingsverschijnselen krijgen zoals, onrust, stress, depressiviteit, zweten en slecht in slaap vallen. De afkickverschijnselen zijn medisch goed behandelbaar.

·         Tot voor enkele jaren werd gedacht dat het afkicken van cannabis niet tot lichamelijke onthoudingsverschijnselen kon leiden. Deze opvatting bleek in de praktijk niet juist bij mensen die langdurig en heftig hebben geblowd.  De onaangename afkick van cannabis is echter licht in vergelijking met de lichamelijke ontwenning van andere middelen, waarbij het afkicken pijnlijk, zeer ernstig en zelfs levensbedreigend kan zijn. Bovendien treedt er bij veel heftige blowers geen lichamelijke afkick op.

Bij jongeren die na enkele jaren heftig gebruik rondom het 16e jaar blowen afkicken, treden vaker lichamelijke afkickverschijnselen op.

Risicogroepen
Onderzoekers stellen dat blowen meer negatieve effecten heeft voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. Het gaat hier dan om mensen die door hun genetische aanleg een verhoogde kans hebben op psychosen, angst, depressie, verslaving en andere emotionele stoornissen. De kans op problemen wordt maximaal als genetisch kwetsbare mensen blowen en in situaties verkeren waarin zij psychisch zwaar worden belast. Bovendien geldt dat de kans op stoornissen na blowen groter is als genetisch kwetsbare mensen op jonge leeftijd gaan blowen.

Motivatie en daadkracht
Cannabis heeft een dempende werking, waardoor het gevoel van het hebben van verplichtingen en verantwoordelijkheden onderdrukt kan worden. De motivatie om gedachten in daden om te zettten, daalt. Men krijgt meer moeite “er voor te gaan”. Frequent blowen heeft ook een negatieve invloed op geheugen, concentratie, opnamevermogen en stemming. Dat alles is van invloed op de motivatie. Na het stoppen met blowen van cannabis of wiet kan het enige tijd duren voordat de motivatie en de daadkracht weer hersteld is.

Het geheugen: lange termijn effecten
Veel blowers hebben een slecht functionerend geheugen. De concentratie is ook verminderd. Dit is voor veel mensen een reden om te stoppen met blowen. Maar herstelt zich dit als men met blowen is gestopt?

Uit in 2006 gepubliceerd Nederlands onderzoek onder mensen die gemiddeld 1900 joints hadden gerookt, blijkt dat er na twee weken stoppen met blowen geen grote, permanente negatieve verschillen zijn met niet-blowers voor wat betreft het geheugen en de concentratie. Er is onder deze blowers na het stoppen een zeer beperkte achteruitgang in het functioneren van het geheugen die voor de praktijk van alledag niet van belang is. Uit dit onderzoek waarbij men met magnetische golven in de hersenen heeft gekeken, blijkt wel dat de hersenen van blowers afwijkend functioneren. We kunnen hieruit concluderen dat blowen wel invloed heeft op de hersenen, maar dat de prestatie van de hersenen maar in zeer geringe mate achteruit gaat en dat dat voor het dagelijks leven na het stoppen geen duidelijke gevolgen heeft.

In oktober 2007 is een vervolgstudie gepubliceerd over de invloed van blowen op het geheugen. De studie wordt uitgevoerd in de VS en in Nederland onder jongeren die twee weken niet hadden geblowd. De Amerikaanse jongeren die cannabis gebruikten presteerden iets slechter op éen van de geheugentesten, maar niet de Nederlandse blowers. De reden van dit verschil is nog onduidelijk. Mogelijke verklaringen zijn dat de Amerikanen meer cannabis en alcohol hadden gebruikt, jonger waren begonnen met blowen, en lager scoorden op IQ dan de Nederlandse blowers. Op de andere neuropsychologische testen die de jongeren hebben uitgevoerd werden geen verschillen gevonden tussen blowers en niet-blowers.

Men kan hieruit de conclusie trekken dat geheugenproblemen na blowen in veel gevallen verdwijnen nadat men is gestopt. Stoppen met blowen loont om van de klachten af te komen.

Cannabis en psychose
De kwetsbaarheid voor het ontstaan van psychosen na het gebruik van cannabis is niet voor iedereen gelijk. In een recente studie is aangetoond dat cannabis de kans op het ontstaan van psychosen sterk vergroot bij mensen:

·         met een verhoogde genetische kwetsbaarheid voor een psychose.

·         Het psychose bevorderende effect treedt vooral op bij mensen die op jonge leeftijd gaan blowen. Hoe jonger je bent (vroege tienerjaren bijvoorbeeld), des te meer risico.

·         Je weet van jezelf niet tot of je een verhoogde kwetsbaarheid hebt, of niet.
Er zijn wel bekende risicogroepen:

·         mensen met psychiatrische ziekten / psychische stoornissen in hun familie.

·         Mensen die eerder een psychose hebben gehad, zijn eveneens verhoogd kwetsbaar.

·         Mensen die negatief, heftig of bizar op blowen reageren. Dus als je ernstig verward of panisch reageert na blowen, is dat een signaal dat je er niet goed tegen kunt.

Cannabis en depressie en bipolaire stoornis
Dagelijks blowen leidt in veel gevallen tot depressies en angstklachten. Na het stoppen met blowen, is soms nog medische behandeling nodig om de depressie/angst te doen verdwijnen.
Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die blowen een vijf keer grotere kans hebben op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis.

Slaap
Cannabis heeft een ontspannende werking. Veel mensen blowen om die reden voordat zij gaan slapen. Het lichaam went na verloop van tijd aan in slaap vallen onder invloed van cannabis. Als men dan stopt met blowen, kan het enige weken of enige maanden duren voordat men zonder blowen in slaap valt.
Overigens kan blowen soms ook de slaap verdrijven. De volgende ochtend is men vaak nog loom.

 

 

 

 

Wat doet cannabis met je

Hasj en wiet zijn afkomstig van de hennepplant. De Latijnse naam is Cannabis Sativa. Cannabis stimuleert de afgifte van een stof in de hersenen, “anandamide”. Dit stofje heeft invloed op: slaap, emotionele belevingen, eetlust en het kunnen verwerken van informatie. Bij incidenteel en gematigd gebruik leidt blowen meestal tot gewenste effecten op het lichamelijk en psychisch functioneren. Bij (bijna) dagelijks en onmatig gebruik treden negatieve effecten vaker op.

Professionele hulp vergroot de kans om weer controle over je gebruik te krijgen.

 

     Gewenste Effecten: 

 • Ontspannen, vrolijke, opgewekte stemming.
 • Prikkeling fantasie.
 • Gevoelsversterker, openheid, minder geremd.
 • Zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen, proeven) werken intensiever en subtieler.
 • Stimuleert seksueel gevoel.De gewenste effecten overheersen bij gematigd gebruik.
 •  

Ongewenste bijwerkingen:  

 • Onrust, angstig, paranoia, depressie, somberheid.
 • Achteruitgang logisch denken, sterk verminderde concentratie en geheugen.
 • Droge mond, rode ogen, duizeligheid, hartkloppingen en soms misselijk en hoofdpijn.De ongewenste effecten treden vooral op als men te veel neemt en/of te vaak blowt.’
 • Relatieproblemen
 • Een stop in je gevoels- en emotionele ontwikkeling
 • Geheugen werkt slechter
 • Je minder sterk voelen, omdat je jezelf niet meer bent
 • Gevoel dat de wereld langs je heen glijdt
 • Door blowen onrust krijgen, en juist meer andere genotsmiddelen gebruikt
 • Je grenzen vervagen, je doet dingen die je normaal niet zou doen
 • Problemen met werk en school

 

Afkicken van cannabis: een onderschatte beproevingIedereen kent de grote moeite die rokers van tabak moeten doen als ze willen stoppen met roken. De afkicksymptomen van cannabis zijn minder goed gekend, maar zijn nochtans even groot. Dit moet u weten voordat u zich laat verleiden tot een regelmatig gebruik…

 

 

Cannabis en afkicksymptomen

Cannabis heeft de reputatie een softdrug te zijn, waar men probleemloos weer
van af is. Een Amerikaanse studie toonde onlangs aan dat cannabis een erg geniepige
drug is… Bij de 2.613 consumenten die het gebruik van deze drug stopzetten, stelden de
artsen twee grote categorieën symptomen vast:

·  vertragingssymptomen (zin om te slapen, vermoeidheid, geeuwen, psychische en
fysieke zwakheid),

·  anxiodepressieve symptomen (depressie, zweten, hartkloppingen, angst, spierpijn,
zenuwachtigheid, trillen, slapeloosheid).

De meest voorkomende symptomen waren vermoeidheid (28%), zin om te slapen (24%),
een psychomotorische vertraging (21%) en angst (16%).

Cannabis gebruiken is vermoeiend, ermee stoppen ook

Asthenie of vermoeidheid komt dus heel vaak voor en is mede een verklaring voor de
gevaren van cannabis achter het stuur, zowel na de inname ervan als wanneer
men er al een tijdje mee gestopt is. Cannabisgebruik in combinatie met het
besturen van een wagen verdubbelt het risico van een dodelijk ongeval. Dit risico wordt
met een factor 16 vermenigvuldigd als hierbij ook nog alcohol wordt gedronken.

Tabak en cannabis: een klassieke combinatie

Stoppen met cannabis is nog moeilijker als iemand tegelijkertijd ook van de
sigaretten of zelfs van alcohol moet afraken. In de praktijk zien we naast een
zeer occasionele inname van cannabis twee vaak voorkomende situaties:

·  een dagelijks gebruik van tabak tabak en van cannabis, waarbij
vaak ‘s avonds voor het slapengaan een joint wordt gerookt,

·  de consumptie van cannabis en alcohol tijdens weekenduitstappen, terwijl
het roken een dagelijkse aangelegenheid is.

In beide gevallen is het belangrijk dat men een arts raadpleegt, want het risico van
depressie is reëel en vormt de belangrijkste oorzaak van mislukte pogingen tot afkicken
van cannabis maar ook van tabak. En samen met de arts kan een zo
goed mogelijke strategie uitgewerkt worden, met een geïsoleerd afkicken van
cannabis of een gelijktijdig afkicken van cannabis en van tabak.

We merken ook op dat alleen of juist in groep en in volle opwinding cannabis
roken een uiterst risicovolle onderneming is, die men beter kan voorkomen en
vermijden. Afkicken wordt anders nog moeilijker.

20/06/2006
Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste

Dr. Catherine Bailly. Panorama du médecin, 29 mei 2006. Nr. 5020

Cannabis en depressie! Op het ogenblik dat men zich veel vragen stelt over het al dan niet legaliseren van het gebruik van cannabis, toont een studie aan dat cannabisgebruikers, een 4-maal hoger risico lopen om symptomen van depressie te ontwikkelen.

 

 

Hoewel men cannabis gunstige therapeutische eigenschappen toeschrijft, heeft het ook heel wat bijwerkingen. Abusus van cannabis zou inderdaad depressie verergeren.

Soft of hard?

Bijna 2.000 vrijwilligers hebben deelgenomen aan deze studie die in 1980 werd gestart. De auteurs onderzochten het verband tussen diverse psychiatrische aandoeningen en de eventuele consumptie van cannabis. Ze toonden aan dat een regelmatig gebruik van behoorlijke doses cannabis het risico op symptomen van depressie verhoogt. Het risico stijgt met een factor 4. Personen die veel cannabis gebruiken, hebben vaker zelfmoordideeën.

Cannabis is dus een drug die sterk voorbeschikt tot depressie. Nu moet nog worden nagegaan welke individuele kenmerken de depressie in de hand kunnen werken.
Maar we kunnen zeker stellen dat cannabis heel wat schadelijke effecten heeft op de gezondheid.

www.drogues.gouv.fr

Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek
http://minsoc.fgov.be

 

Cannabis tast onbetwistbaar de bronchiën en longen aan Nu cannabisgebruik vaak gebanaliseerd wordt, is het hoog tijd om eraan te herinneren dat cannabis wel degelijk schadelijk is, ook al is dat gevaar doorgaans minder bekend dan dat van tabak.

 

 

Deze uitvoerig gedocumenteerde studie werd gepubliceerd door een Britse stichting die strijd voert tegen bronchopulmonale ziekten. Ze is trouwens de moeite waard om op grote schaal verspreid te worden.
We kunnen de conclusies samenvatten in enkele stellingen:

·  De vandaag gebruikte cannabis heeft een THC-gehalte (THC staat voor tetrahydrocannabinol) dat vijftien keer hoger ligt dan dat van de cannabis in de jaren 60.

·  De conclusies van de studies in de jaren 60 en 70 zijn dan ook achterhaald.

·  Cannabisrokers trekken hun rook meer (+ 66 %), dieper (+ 33 %) en langer in dan tabaksrokers.

·  Elke dag 3 tot 4 cannabissigaretten roken, houdt evenveel risico is op chronische bronchitis en aantasting van het bronchiale slijmvlies dan elke dag 20 sigaretten roken.

·  Cannabis tast de weerstand aan van de luchtwegen, die bijzonder belangrijk is om ons te beschermen tegen de al dan niet microbiële onzuiverheden in de ingeademde lucht.

·  Heel wat studies wijzen op een verband tussen cannabis en chronisch obstructief longlijden (COPD).

·  Cannabisrook bevat nog meer kankerverwekkende stoffen (+ 50 %) dan tabaksrook. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat cannabisgebruik het risico op bronchus- en longkanker zeer sterk verhoogt. Momenteel worden er studies verricht om dit verband te onderzoeken.

Aan cannabis mag dan al een onmiddellijk bronchodilaterend effect toegeschreven worden dat met name nuttig is voor astmapatiënten, vandaag is bewezen dat dit effect geenszins opweegt tegen het irriterende karakter van cannabisrook voor het bronchiale slijmvlies.

Als we rekening houden met al deze elementen, is het logisch om grote informatiecampagnes aan te bevelen over het schadelijke bronchopulmonale effect van

Cannabis bij jongeren.
Anderzijds is er gezien de hogere schadelijkheid van de huidige cannabis, die veel THC bevat, meer onderzoek nodig, in het bijzonder naar het verband tussen cannabis en COPD en tussen cannabis en bronchus- en longkanker.

 

Geen cannabis achter het stuur!Uit de allereerste studie die de impact van cannabis op het rijgedrag nagaat, blijkt dat cannabisgebruik het risico op dodelijke ongevallen nagenoeg verdubbelt. Het onderzoek wijst ook uit dat de effecten van alcohol nog nefaster zijn dan die van cannabis, zelfs binnen de huidige toegestane limieten…

 

 

Het gaat om het eerste onderzoek ter wereld dat de gevolgen van cannabis nagaat op het rijgedrag. De studie werd “SAM” gedoopt, wat staat voor “stupéfiants et accidents mortels de la circulation” (“verdovende middelen en dodelijke verkeersongevallen”), en werd gecoördineerd door het “Observatoire français des drogues et des toxicomanies” (OFDT, Frans Onderzoekscentrum voor Drugs en Drugverslaving).
In een eerste fase van de studie werd tussen 30 september 2001 en 1 oktober 2003 systematisch naar sporen van drugs gezocht bij dodelijke verkeersongevallen. In totaal werden 10.700 dossiers verwerkt.

Ziehier de opvallendste resultaten:

·  Een bestuurder die cannabis heeft gerookt, loopt bijna twee keer (1,8) meer risico om een dodelijk ongeval te veroorzaken.

·  Voor alcohol is dat gemiddeld 8,5 keer meer, en 2,7 keer als het alcoholgehalte in het bloed onder de toegestane drempel ligt van 0,5 g/l!!!

·  Het aandeel van dodelijke verkeersongevallen die rechtstreeks veroorzaakt worden door cannabis bedraagt 2,4 %, in totaal 170 sterfgevallen. Alcohol is goed voor 28,5 %, met 1.940 dodelijke slachtoffers.

·  Bij de algemene populatie ten slotte eist alcohol elf keer meer doden dan cannabis. Zelfs “matige” drinkers – d.w.z. drinkers die de wettelijke drempel van 0,5 gr/l niet overschrijden – veroorzaken vaker een dodelijk ongeval dan cannabisrokers: respectievelijk 3,3 en 2,4 %.

·  Bij jonge mannen onder de 25 jaar eist cannabis echter een grotere dodentol in het verkeer dan alcohol…

Te onthouden

Het risico op dodelijke ongevallen door alcoholverbruik stijgt zeer snel met de ingenomen hoeveelheid, maar ligt al zeer hoog vanaf het eerste glas:

·  tussen 0 en 0,5 gr/l stijgt het risico met een factor 2,7;

·  tussen 0,8 en 1,2 gr/l stijgt het risico met een factor 7;

·  boven 2 gr/l stijgt het risico met een factor 40.

2 Comments on De risico’s en gevaren van Cannabis (blowen)

 1. Ik herken veel heb geblowd sinds me 16 ben nu18 en gestopt heb veel problemeen nu

 2. gaatjeniksaan // 06/02/2012 at 21:03 //

  Doe jezelf een plezier en blijf van die troep af, heb zelf mijn eerste jointje op m’n 13e gerookt en heb het t/m mijn 15e regelmatig gebruikt, met een piek van 5 joints per dag. De voordelen zijn dat ik leuke weekenden had en geen stress, de nadelen zijn dat ik geen geld meer heb, nog sterker, ik sta schulden, ben bijna uit huis getrapt. ik heb mijn school verziekt en een hoop mensen onwijs teleurgesteld. geloof me, het gebruik van marihuana word geidealiseerd maar er is niks van waar! Het is wel degelijk verslavend, ik ben nu al 1 maand onderweg met stoppen en ik heb last van trillen, zweten en onwijs verlangen naar gebruik. Hoe moeilijk het ook is, probeer jezelf te motiveren, ik probeer het nu niet te gebruiken en doe er alles aan om alsnog havo 3 te halen.
  Uiteindelijk ga word je er alleen maar slechter van! Uiteindelijk zal het je alleen maar stress en vermoeidheid opleveren.

  Als je dot bericht gelezen hebt hoop ik dat ik jullie goed geïnformeerd te hebben over gebruik van marihuana en de risico’s ervan. Als je toch zo koppig bent het alsnog te doen, hou dan altijd je hoofd erbij en wees eerlijk tegen jezelf.
  Voor degene die nu in hetzelfde schuitje zitten als ik, hou de moed erin en veel sterkte toegewenst!

Leave a comment