Van 3D naar 4D naar 5D-Wat houdt dit in?

4 TIJDLIJNEN

Dit artikel is met liefde geschreven. In zachtheid en compassie. Ik hoop dat een ieder het ook zo kan lezen. Deze post heeft geen enkele intentie om te polariseren. Zie deze post als informatieverschaffing voor lichtwerkers.Het moge ook duidelijk zijn dat ik als auteur niet in de illusie leef dat mensen “in” 3D beter, of minder zijn dan mensen “in” 13D en alles daartussen. Het gaat niet om superioriteit, of polariteit, maar om bewustzijnstadia.

Uitgangspunt:De mensheid is een bewustzijnstransitie aan het maken van de derde naar de vijfde dimensie en verder.Als je mij volgt op sociale media is de kans groot dat jij anderen inspireert en begeleidt in deze overgang.Dan zie je ook dat het aantal mensen dat de overgang maakt exponentieel is gegroeid.

Denk bijvoorbeeld aan de 500.000 mensen die in de eerste maand van haar bestaan het platform Van 3D naar 5D bezochten in juli 2020

.Het begeleiden van mensen in hun transitie van 3d naar 5d is niet altijd makkelijk. Je hebt met allerlei weerstanden, wereldbeelden, bewustzijnsniveaus en theorieën te maken. Dit artikel wil je helpen daar wat helderheid in te krijgen.In de begeleiding van mensen naar 5D heb je grof gezegd te maken met vier tijdlijnen:1. 3D: De angst en het onbewustzijn in de derde dimensie.2. 4D: De transitie van 3D naar 5D door de vierde dimensie. Meer doorzien, maar nog niet altijd een bedding van liefde.3. 5D: Het ontwaken in de vijfde dimensie. Vanuit liefde en compassie in het

3D Een grote groep mensen is zich bewust in de derde dimensie. Het systeem heeft de controle. Zij hebben misschien wel het gevoel dat er iets niet klopt, maar het is nog niet tot uiting gekomen. Het systeem heeft nog behoorlijk grip op ze en ze verdedigen het vanuit hun DNA programmering vaak nog. Zij geloven veelal het officiele narratief en staan moeizaam open voor argumenten die het officiele verhaal ontkrachten. Mensen die dit doen worden bijvoorbeeld “wappies” genoemd. Woorden als wappie zijn typische 3D terminologien.

leven staan.4.

Van 5D naar 13D: dit zijn de fases van spiritueel ontwaken

4D Een groeiende groep mensen is zich bewust in de vierde dimensie. Zij zien de gebeurtenissen in de wereld zoals ze zijn en kijken door de officiële verhalen heen. In deze groep is nog relatief veel angst, onmacht en strijd. Het doorschieten in verregaande complottheorieën is een risico. De vierde dimensie is de overgangsdimensie van de derde naar de vijfde dimensie.

5D De mensen die zijn ontwaakt in de vijfde dimensie kunnen vanuit liefde en compassie naar de gebeurtenissen in de wereld kijken. Zij leven de Nieuwe Aarde voor en belichamen de nieuwe mens. Het systeem heeft nagenoeg geen vat meer op ze en ze staan vrij in het leven.5D naar 13D.

Vanaf de vijfde dimensie kan het bewustzijn doorontwikkelen naar de dertiende dimensie. Dit zijn verschillende stadia van verlichting. Polarisatie en dualiteit wordt steeds minder. 13D wordt gezien al staat van volledige eenheid met de Bron.Wanneer je dus een post plaatst over gebeurtenissen in de wereld heb je met deze vier groepen te maken.Stel je plaatst een post over het effect van vaccinaties op de ziel. Dat vaccinaties erop zijn ingericht de persoon en ziel te scheiden

😡

Mensen in de derde dimensie kunnen boos reageren, of proberen je persoonlijk aan te vallen. Dat je een gevaar voor de volksgezondheid bent, of dat je polariseert. Onbewust verdedigen ze het systeem dat nog zoveel vat op ze heeft.😠Mensen in de vierde dimensie gaan misschien wel met je mee, maar reageren vaak vanuit strijd en boosheid. Ze richten hun woede op bijvoorbeeld de overheid, de pharmaceutische industrie, of andere stakeholders. Door dit te doen voeden ze nog steeds het systeem.🙂Mensen in de vijfde dimensie nemen het bericht als informatie aan en kijken met compassie en liefde naar de inhoud. Zij reageren inhoudelijk en supportive. Inhoudelijke kritiek wordt altijd liefdevol en net respect gegeven.😇Mensen verder dan de vijfde dimensie reageren niet, of met een hartje 😄Natuurlijk is het allemaal niet zo zwart- wit als hierboven beschreven.En daar komt de clou:We hebben allemaal al deze tijdlijnen tegelijkertijd in ons. Gedeelten van bijvoorbeeld jou en mij zijn zich bewust in 5D+, maar andere delen van ons zijn nog “in” 3D.Alle 13 aardedimensies zijn altijd aanwezig in ieder mens… Het gaat erom waar je voor het grootste deel bewust in bent.

Bewust in 3D, 4D, of 5D?Mensen die overwegend bewust zijn in 3D kunnen over wijsheden beschikken uit de dertiende dimensie en mensen in de zevende dimensie kunnen op bepaalde situaties nog heel 3D reageren 😉Het is dus niet zwart- wit.Ook zijn deze dimensies slechts een mentaal concept. Maar ze maken het wel makkelijk om te begrijpen wat er gebeurt in onszelf en om ons heen.Feit is dat de mensheid een transitie aan het maken is in bewustzijn, van angst naar liefde, van nemen naar geven en van afgescheidenheid naar eenheid. Tegenkrachten doen er alles aan de mens in de derde dimensie te houden.Maar deze krachten voeren een achterhoedegevecht…Mensen ontwaken massaal en exponentieel.We zijn sinds 2012 al ontwaakt in 5D. Alleen niet iedereen realiseert zich dat nog…Kwestie van tijd.Let’s go 5D!

Tekst: Gastauteur Robert Bridgeman (te vinden op facebook), wij mochten deze tekst met zijn toestemming in blijdschap plaatsen. Geniet ervan!