Volg je vrouw. Dat zouden meer mannen moeten doen!

Spread the love

Dit vond ik heel grappig om tegen te komen…. Ik was net bezig met me weer in te lezen, hoe de vrouw in een relatie met ‘ haar man’, en de man de juiste vrouw heeft, hoe ze elkaar kunnen voedden en versterken. Hoe de vrouw haar man inspireert, en de man weer de ‘ geplante zaadjes’ van zijn vrouw weer laat groeien. De vrouw zaait, inspireert haar man, schijnt het licht, en hij vind zijn pad. Samen kan je dan enorme bergen verzetten. Maar, vaak is het het ego van de man, en de cultuur waarin we zijn opgegroeid (de kerk die ipv. de vrouw als godin te zien, als minderwaardig probeerde neer te zetten- allemaal uit angst voor de krachten van de vrouw) Dat de man zich niet meer laat voedden, inspireren en laat leiden door zijn vrouw. Note: Het gaat hier wel om de JUISTE vrouw… Het gaat niet om elke partner/relatie/vrouw volgen. De juiste vrouw, doet dit voor de man op de juiste manier. En uit de juiste bron van liefde. En jij als man zult dat weten. De juiste vrouw ziet in haar man wat ze moet doen, waar ze moet schijnen, en waar ze moet wijzen, en wanneer ze hem haar liefde moet geven. Daarover onderstaande column!- * E.M. Leda

Volg je vrouw. Dat zouden meer mannen moeten doen!


Het is mei 2012. We zijn in Lourdes. Gabriela en ik hebben de avond ervoor een workshop over familierelaties afgerond. De groep cursisten is op weg naar België en Nederland. Deze vrije dag hebben we benut om samen met dochter Natalie de Pyreneeën te verkennen. Wat een cadeau!

Gelouterd door de energie van Maria en Moeder Aarde gaan we aan het begin van de avond nog een keer naar het heiligdom om afscheid van Maria te nemen. Alsof ik er naar toe moet. Zodra ik het plein voor de basiliek op loop voel ik het. Ik word omhelsd door liefdevolle energie. Door Maria. Het lijkt alsof ik op wolkjes loop. Opgetild. Alsof ik in twee dimensies tegelijk ben. Ik mag ook iets zien. Op twee niveaus. ‘In the real world’ zie ik pelgrims uit de hele wereld, mensen in rolstoelen, begeleiders, vertegenwoordigers van de katholieke kerk en nieuwsgierige toeristen. Een diverse groep mensen die zich blijmoedig opmaakt voor de avondprocessie. Maar ik zie niet alleen hun lichamelijke verschijning, maar ook hun sprankelende spirituele lichaam. Als doorschijnende vlammen om hen heen en boven hen. Wat een schoonheid. Wat een trilling. Direct dringt tot mij door dat hoe wij met onze Aardse persoonlijkheden ook van elkaar verschillen, afhankelijk van het leven en de leerdoelen die we kozen, wij in wezen allemaal gelijk zijn. We hebben alleen een andere Aardse vorm aangenomen. Ik wist het wel, maar zag het nu voor me.

Vol verwondering loop ik door naar de verschijningsgrot van Maria. Op het moment dat ik de grot binnenga, vraag ik zonder dat ik dat van plan ben: “Maria, wat moet ik doen?” Ben ik het die dat vraagt? Of is het mijn Hogere Zelf die door mij heen spreekt? Ik krijg geen tijd om er verder over na te denken, want Maria geeft antwoord. Kort en krachtig. “Volg je vrouw!” Boem! That’s it! Die komt binnen. Het is zowel een confronterend als een rustgevend antwoord.

Mijmerend op de banken voor de grot en in de dagen erna op de weg terug naar Apeldoorn gaat ervan alles door mij heen. Heb ik last van het Prins Claus-syndroom? Mannen worden niet geacht hun vrouw te volgen, maar hun eigen pad te gaan, dan wel zelf de leiding te nemen. Mannen die vrouwen volgen

zijn mietjes …. toch?
Laat ik eerlijk zijn. Ik ben graag iemand die voorop loopt. Ik wil een pionier, een verkenner zijn. Door mijn vrouw zo expliciet te volgen, loop ik misschien wel voorop in deze Nieuwe vrouwvriendelijke Tijd! Maar blijf ik ook mezelf door mijn vrouw te volgen?

Ik moet denken aan dansles. Bij ‘ballroom’ en ‘latin’ zijn de rollen duidelijk verdeeld. Mannen leiden en vrouwen volgen. Als de mannen niet leiden, gaat de dans de mist in. Als de vrouwen niet volgen, wordt het een puinhoop. Ik heb altijd de vrouwen bewonderd die zich lieten leiden en hoe ‘smooth’ er dan gedanst kon worden. Nu wordt er aan mij als man om ‘vertrouwen’ en ‘overgave’ gevraagd om mijn vrouw te kunnen volgen. Ben ik daar wel aan toe?

De laatste tien jaar heb ik mijn energie voor een belangrijk deel gebruikt om de door Gabriela ontvangen boodschappen van Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef rond het thema ‘De Goddelijkheid van de Mens’ in de wereld te zetten. Ik heb uit vrije wil haar ondersteund bij het in de wereld zetten van de wonderbaarlijke inhoud. Het heeft mij heel veel gebracht. Liefde, verbondenheid, hartopeningen en een spectaculaire ontwikkeling. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om een van de meest getalenteerde mediums van Nederland te volgen. Het is geen opoffering. Maar hoe zit het dan met mij? Moet ik zelf niet iets duidelijks neerzetten? Toch weer een eigen toko? Waar blijf ik? Mijn ego zegt: “Moet jij als echte man niet …….”

Ik realiseer me dat het volgen van je vrouw helemaal van deze tijd is. Dat het dienen van je vrouw van nu is. Na duizenden jaren mannelijke dominantie nemen vrouwen nu hun positie in. Ze zijn leergierig en wijs. Daadkrachtig. Hebben hun ego meer met het hart verbonden. Creëren een zachtere, meer verbindende energie en zetten de nieuwe waarden en normen neer in gezin en samenleving. Het is aan de mannen om dat te erkennen en te ondersteunen. Na al die duizenden jaren van vrouwelijke onderdrukking door de man wil de vrouw nu niet domineren door de man te onderdrukken, maar om iedereen tot zijn of haar recht te laten komen. Ook bij de overheid, ook in het bedrijfsleven. Vrouwen willen geen revanche, maar regisseren vanuit wie ze zijn de geboorte van een Nieuwe Tijd.

Daarom. Mannen. Volg je vrouw. En bepaal zelf in hoeverre je dat wilt doen. In welk veld zij leidend voor je is en jij volgzaam en wanneer jij de leiding neemt en zij ervoor kiest om te volgen. Besef daarbij dat vrouwen in bepaalde opzichten, net als tijdens het dansen, het heerlijk vinden om geleid te worden. Dan scheppen de mannen de randvoorwaarden, zodat de vrouwen zich kunnen ontspannen, niets moeten, kunnen ‘Zijn’ en kunnen schijnen! Ze hebben het verdiend! En wij kunnen dan van hen genieten. Dat hebben wij verdiend! Binnen de context van de Nieuwe meer vrouwelijke Tijd krijgt ook de man de kans om volledig zichzelf te worden, te Zijn. Soms is het even zoeken. Even wennen. Vele levens hebben we het anders gedaan. Nu is het ‘Try and error’. Volg daarbij je hart. Dat doe ik ook. Ik volg met een gerust hart het advies van Maria. Zij is een vrouw.

Reint Gaastra
www.reintgaastrabusiness.nl
– See more at: http://www.openbaringen.com/index.php/openbaringen/nieuwe-openbaringen/34-actuele-visie/169-volg-je-vrouw-dat-zouden-meer-mannen-moeten-doen#sthash.JheK0LwQ.dpuf