Wie wij mensen echt zijn- En over de tijd waarin we nu leven (mondkapjes plicht en onderdrukking door de overheid)

Kijk wil je weten wie wij mensen echt zijn?
En waarom dat het virus een totale afleiding is en dat het om iets geheel anders gaat, wat velen helaas nog steeds niets van af weten, lees dit maar eens:
Want de mensheid is voor vele honderdduizenden jaren een onderdeel van een reptiliaanse, een archontische strijdkracht, die het voorzien heeft op het menselijke bewustzijn.
We kunnen ook zeggen, oh wat ontzettend fantastisch eigenlijk want dat betekent gewoon dat wij een heel bijzondere soort beschaving, een heel bijzonder ras zijn dat er zo ontzettend veel aan gelegen is om ons te onderdrukken en dat we het dan ook niet mogen onderzoeken en het ook niet mogen weten.
Misschien een voorbereiding om onze krachten te herinneren en de bevrijding uit deze gevangenis in te leiden. Ja dat vind ik ook een heftige.
Kijk alles wat wij voelen en alles wat wij doen, doen wij op basis van ons leven nu en we denken dus daardoor dat wij werken en leven, ervaringen opdoen op een manier wat bij ons past. En alles wat wij op dit moment doen, past niet bij ons. Het is alleen een tussenfase. Wij mogen gewoon terug naar een systeem, wat we ooit zelf geschreven hebben, zelf gecreëerd als superbeschaving, waarin wij dienstbaar zijn aan het universum, liefde komen brengen, vrede komen brengen, onderwijs geven en ook leraren zijn voor een heleboel andere soort beschavingen en ook weer diezelfde instructies of processen, modellen weer terug mogen ontvangen. Daar zijn we uitgehaald, uit die rol.
En ik vind dat het de moeite waard is dat we dat gaan onderzoeken hoe we daar weer in kunnen komen.
Wat speelde er waardoor wij eruit zijn gehaald? Hoe kan het dat wij daar uit blijven?
Hoe kan het dat wij leven en dat wij nog steeds niet tot het ene punt komen waardoor er iets veranderd in deze realiteit vanuit jezelf, waardoor jij gaat voelen hoe het zit. Zonder kennis
Vandaar ook mijn eerste slide serie deel 1.
Het vermogen om te ervaren, om te voelen, dus je voorstellingsvermogen is belangrijker dan het dragen van kennis. Die kennis die hebben we allemaal. We kennen allemaal vast wel het gevoel van, wist ik dit maar en wist ik dat maar, als ik nou zou weten hoe dat in elkaar zit, oh hoe kom ik daar achter. Het grappige is, en ook tegelijkertijd het verdrietige, wij weten het allemaal. We dragen het allemaal in ons. Er is iets gebeurd met onze data basis, onze DNA strengen, waardoor wij alleen nog maar fysiek DNA 1 en 2 in ons dragen en dat in die 2 DNA strengen inserties lopen van andere rassen, die ons eigenlijk afhouden om te komen kijken in grotere data basis, en waag het niet om daar te komen want dan wordt het heftig. Dat zei ik ook in het interview met Lilian, en dan zeg ik “proost, we zitten op de goede route.”
Hebben jullie dat interview ook gezien van Lilian? (ja, ja). Hebben jullie ook gezien dat het er vanaf is gehaald? Ik vind, en dat voelt voor mij ook zo met heel diep respect naar Lilian, ze heeft iets heel moois in beweging gezet, en als er dan een concept plaatsvindt waardoor iemand overweegt om een pas op de plaats te maken om redenen x, dat het goed is.
Ik heb heel veel vragen daarover gehad en we kunnen zeggen “jammer dat het eraf is” maar ook fijn dat het er al die tijd op stond, want er zijn minstens tienduizend mensen door dit onderzoek geactiveerd.
En als dat de reden is dan is het goed. Ik vind het vanuit respect heel belangrijk, dat we zonder oordeel over zaken kunnen voelen. Dus, dankjewel Lilian.
Ik begin over de Siriaanse beschavingen. Daar was ik vorige keer ook eigenlijk een beetje in beland en daar ga ik iets over vertellen. Ik heb contact met Siriaanse mensen. Dat zijn gewoon mensen zoals wij.
Je kunt er wel omheen lopen op het moment dat zij…………?………….. wordt de structuur anders waardoor de dichtheid van de materie eigenlijk verminderd wordt, waardoor je denkt dat iets onzichtbaar wordt. Denk maar eens aan het zuurstof wat wij inademen, een gasvorm waarvan de dichtheid zo klein is, dat je het kunt inademen. Maar ik kan jullie gelukkig niet inademen. Jullie zitten dicht op de frequentie, dat is mijn lichaam ook. En zo is het met de beschavingen om ons heen. Wij denken, hoe kan het nou dat de één het wel ziet en de ander niet? Daar zitten verschillende redenen en oorzaken aan. En de belangrijkste is, wie wij zijn.
De Siriaanse beschaving is hier op aarde voortdurend aanwezig, maar is wel heel voorzichtig omdat op deze aarde programma’s lopen, infiltratie programma’s lopen, die andere mensen controleren in hun morfogenetisch veld. Oké.
📷
Wij hebben een fysiek lichaam en dat fysieke lichaam zie je hier dus ook. Het bewustzijn zit voor een deel in dit fysieke lichaam. Dat is bij iedereen hetzelfde.
Ze zeggen wel eens: ja om het lichaam heb je ook een aura en om die aura heen zitten er lichtvelden. Dat zijn velden die gekoppeld zitten aan die chakra’s en dat zijn ook velden die gekoppeld zitten aan een bepaalde dichtheidsdimensies.
Die velden worden omsloten, omhuld door een morfogenetisch veld waarin allerlei coderingen en programma’s liggen en het leuke is, dat het lichaam eigenlijk een voortvloeisel is van die energie lichamen. Wij zeggen dan, het lichaam heeft ook een aura, maar we kunnen ook zeggen, het energieveld heeft ook een fysiek lichaam. Dat kunnen we dus radicaal andersom draaien, waardoor er dus opeens een heel ander beeld naar boven komt.
Als je dat nu wat groter gaat bekijken, dan kun je dus zeggen, oké er is dus een energielichaam, dat is dus bewustzijn en in dat lichaam is het mogelijk om je dichtheid te veranderen en in dat lichaam is het in het oorspronkelijk vermogen mogelijk om dwars door muren heen te gaan, dus mogelijk om door de tijd heen te reizen, het is mogelijk zo (vingerknip) naar een andere planeet te reizen. Niet van daar naar daar, maar gebeurt via ons bewustzijn. En dat zijn we een beetje vergeten en het grappige is dat dit niet alleen op onze lichamen van toepassing is, maar het is van toepassing op alles wat er is in het universum. Dus alles wat wij zien als een soort dichte materie, als een fysieke realiteit, net als die tafel, en die tafel is gewoon een harde tafel en die tafel ziet mij omdat het zonlicht erop schijnt, en dat zonlicht wordt weerkaatst omdat die atomen en subatomen met een bepaalde dichtheid op elkaar zitten, dat valt in mijn (oog)lens, waar mijn eerste twee DNA strengen met programma’s daar een perfect beeld van weten te maken, dat beeld herkent mijn brein en zegt, ja hoor daar (M wijst op de tafel). Maar dat tafeltje heeft ook een aura, een morfogenetisch veld, en dat zijn de broncodes waar dat tafeltje eigenlijk uit opgebouwd is.
Dus alles heeft een bepaalde waarde en uit zich daarna ook fysiek.
Wij zijn afgesloten, we zitten op het zichtbare spectrum, dat is het enige wat dus nog wordt omgezet in een driedimensionaal beeld. En wat er dus omheen zit, wat er hier om mij heen zit, en wat er om jullie heen zit, een energieveld, bevindt zich in een hologram.
En dat is niet een hologram zoals wij kennen uit Startrek en dat je dus een hologram ziet in een driedimensionaal beeld, maar dat is een bewustzijnsveld, dus ook dingen die niet bezield zijn hebben dat bewustzijnsveld, en in dat bewustzijnsveld daar heb je de coderingen opgeslagen, dat als buitenaardse rassen hier een klein omtrekje (poot van de tafel) van nemen uit dit fysieke deel, dus ze onderzoeken dat, dan ligt er in dit stukje een codering opgeslagen, als we dus niet in het fysieke stuk van de energie kijken, dan gaan ze in die energie kijken en dan zien ze in die energie de coderingen, dat die poot (vd tafel) er zo uitziet. Dat is dus kwantumfysica, kwantummechanica.
Dat is niet zo, dat we dit hebben gemaakt, dat heeft onze mind (ervan) gemaakt. Waarom vertel ik dat?
De Siriaanse beschavingen willen ons erop kunnen wijzen, dat we dat onderzoek heel groot mogen betrekken in onze dagelijkse realiteit.
📷
Want het is niet alleen zo, dat die hologrammen waar wij uit bestaan, dat die van belang zijn, nee, het gaat om het hologram van het leven, het hologram van creatie. Het gaat om het hologram van het universum. En dus ook moeder Aarde, die een levende bibliotheek is, een scheppend wezen is, letterlijk leven kan creëren, onderdeel van een hologram, dus in het hologram liggen allemaal prachtige Goddelijke programmeringen, waardoor er voortdurend leven wordt gecreëerd. Dat is een onvoorstelbaar belangrijk iets.
En precies dat hebben bepaalde rassen, omdat dat scheppende vermogen wat wij in ons hologram dragen hebben wij een in andere tijd nut, daar zijn we ook voor gecreëerd door Galactische beschavingen, hebben wij het nut om dienstbaar te zijn en veel vrede te brengen. En ook mede te scheppen op deze planeet, op andere planeten, maar ook in andere sterrenstelsels.
En dat hologram wat door mij dus ook gedragen wordt in deze ruimte en van de aarde, zit vast aan een heel groot metafysisch netwerk, je zou kunnen zeggen dat het neurologische circuit wat ik in mijn lichaam heb Ook mijn energielichaam heeft dus een morfogenetisch of holografisch, neurologisch circuit, dat heeft moeder aarde ook, en in feite heeft de invasie plaatsgevonden niet door met 500.000 ruimteschepen binnen te komen, maar ze zijn de hologrammen binnen gedrongen. Dus in de kern van hoe alles opgebouwd is.
Nou wat is daar nu belangrijk aan? Het is belangrijk om te beseffen dat alle contacten die hier lopen op aarde, dat we tegenkomen, de wijze waarop ik contact heb, dat dat dus gebeurt door middel van die hologrammen.
En die hologrammen zijn de sterrenpoorten, de coderingen hoe buitenaardse beschavingen hier komen. En op het moment dat zij dus contact met mij opnemen of contact met jullie opnemen, dan gaan ze via jouw bewustzijnsveld, via jouw hologram, binnen, het hangt van jouw morfogenetisch veld af of jij gaat waarnemen, of je met ze interactie kunt komen of niet.
Dat is allemaal gebaseerd op wat ik hiervoor liet zien van ons emotionele bewustzijnsveld. Het is precies daarom waarom ik het vertel. De mensheid wordt afgehouden van buitenaards contact, van interdimensionaal contact, puur doordat ons bewustzijnsveld zo getraumatiseerd is.
De mensheid lijdt enorm in pijn. Niet alleen bij dit leven maar ook uit andere simulatieprogramma’s, die vorige levens dienen. We worden voortdurend belast met allerlei zware conditioneringen waardoor wij dus feitelijk niet vrijkomen van die angst. En die angst zit dan in ons morfogenetisch veld opgeslagen en daardoor wagen ze het vaak niet om op die manier contact op te nemen. Op het moment dat ze het wel doen en jij bent emotioneel belast en je denkt dat je vrij bent van angst en zij zien dat dat niet zo is omdat ze zien wie je bent, komen ze niet. Op het moment dat ze dat wel zouden doen kun je ze wegblazen. Dan zie je gebeuren, dat mensen, wezens van andere werelden, weggeblazen worden door het morfogenetisch veld van de mens.
Dus wij zijn daadwerkelijk levende hologrammen en die hologrammen zijn direct gekoppeld aan het Goddelijk bewustzijn van het universum. Dat is allemaal weggehaald. Dat is al miljarden aardse jaren aan de gang. Veel langer dan iedereen denkt.
Die hele historie waar wij in zitten, zou je gewoon tussen haakjes kunnen zetten en gewoon kijken van, waar reageer ik eigenlijk op. De Siriaanse mensen hebben mij daarin getraind om dat naar voren te brengen, ook niet verbaal naar voren te brengen maar vanuit een hologram. Dat is een belemmering die ik heb meegenomen, dat gebruik ik mijn hele leven ook en dat betekent dat mensen soms ongelooflijk gek op me zijn, maar mensen kunnen mij soms ook helemaal verketteren.
En niet omdat ik dan niet aardig ben, maar omdat er dus processen op gang komen die zo heftig zijn, dat die multidimensionale gevoelens naar boven komen, die totaal niet begrepen worden op basis van wat je gewend bent, dat mensen niet kunnen zeggen ik ben vrolijk, blij en heftig gedrag, die herinnering waar het gevoel aan gekoppeld wordt, zegt eigenlijk van bam: angst. En dat is wat er gebeurt.
En als 2 mensen de zaal uitrennen, afgelopen maandag zijn 2 mensen de zaal uitgelopen, ik heb dat met 2 mensen echt meegemaakt. Zo had ik het niet bekeken. Ik zat er best wel mee. Ik vond het wel lastig
Ik wil namelijk niemand kwetsen. Maar ja, na zoveel jaren te zijn onderdrukt, is het terugkeren in het bewustzijn ongetwijfeld heftig. En laten we elkaar daar gewoon lekker in ondersteunen.
De Siriaanse mensen zijn niet alleen menselijk zoals wij ze kennen, maar er zijn ook verschillende soorten in, verschillende planeten zijn er ook, een hele rijke historie. Zij zijn gewoon menselijk, gewoon mens zoals wij kun je met ze in contact zijn. Je kunt met ze praten, met ze lachen, koffie drinken, thee drinken. Koffie drinken ze niet, thee wel. Je kunt gewoon heel normaal communiceren.
We hebben natuurlijk heel sterk beelden gekregen van dat je buitenaards alleen maar in het lichtspectrum ziet, maar niets is minder waar. Want wat ik al vertelde, ze kunnen zich gewoon aanpassen. En wij horen niet in deze dichtheid te zitten waar we nu in zitten. We zitten eigenlijk gevangen in een heel klein stukje. Wij willen er heel graag uit. Dat voelen we ook.
Ze zijn heel integer en zijn zeer terughoudend in hun houding ten aanzien als je vragen stelt.
Bijzonder is dat als je een vraag aan hen wilt stellen, dan zou je kunnen zeggen: nou geef eens antwoord, kom op. Maar doordat zij zien wie wij zijn en in ons hologram zien wat wij allemaal dragen en dat wij in feite leraren zijn van hen, is er een bepaalde verschuiving in de plaats van wat wel/niet belangrijk is. Het kan zijn dat je gewoon helemaal geen antwoord krijgt, maar dan is het niet oneerbiedig, nee op een hele leuke manier dat je geen antwoord krijgt en dan voel je ook, oh dat moet ik zelf maar onderzoeken.
Dank je wel voor het lezen. Voor contact, therapie, sessies en healings kun je contact opnemen door op de buddha rechts te klikken of gewoon op ‘contact’.