De balans in de vitaminen- en mineralenwereld en de ziekte van Lyme

Spread the love

VITAMINEN EN MINERALEN: HET PRINCIPE VAN YIN EN YANG

Het is vandaag de dag een hype om allerlei voedingssupplementen te gebruiken. In veel bladen en winkels worden ze aangeboden met de verkoopargumenten erbij waar ze allemaal goed voor zijn. Wat velen van ons niet weten, is dat vitaminen en mineralen niet zomaar stoffen zijn die goed zijn voor onze gezondheid. Deze dragen net als alles op onze planeet een bezieling in zich. Ze hebben niet alleen een eigen trilling, maar ook een eigen karakter. De karakters komen overeen met karakterstukjes in ons menszijn.

Een van de functies van de planeet aarde is polariteit te leren kennen. Alles op onze planeet heeft een tegenpool en die tegenpolen vormen samen een evenwicht. Hierin zien we het principe van yin en yang terug. Dat betekent dat ook ons lichaam opgebouwd is uit stoffen die een tegenpool hebben, die samen een biologisch evenwicht vormen in ons lichaam. Dit geldt ook voor de vitaminen- en mineralenwereld. Vanuit hun karakteristieke betekenis zijn de vitaminen en mineralen gekoppeld aan hun tegenpool.

Een voorbeeld:
Zo zien we dat de stof ijzer het karakter in zich draagt veel draagkracht te geven, wat terug te vinden is in het feit dat in de pijlers waarop gebouwen met een grote overkapping rusten, ijzer verwerkt is. IJzer vertegenwoordigt ook strijdbaarheid. In alle wapens op onze planeet wordt ijzer verwerkt. IJzer vertegenwoordigt tevens afscherming tegen ongewenste invloeden van buitenaf, het aan hebben van een harnas.
Bij een te hoog ijzergehalte zien we een onbuigzame persoonlijkheid, die onmiddellijk de strijd aanbindt over iets waar hij het niet mee eens is, die een dik harnas om zich heen trekt om vooral niet gevoelsmatig geraakt te worden.

De tegenpool van ijzer is koper.
Koper vertegenwoordigt het vermogen van de mens verbinding te maken. (Als men een telefoondraad doorknipt, ziet men allemaal koperdraadjes; ook onze waterleidingbuizen binnenshuis zijn van koper. Hiermee staan we in verbinding met het collectief.)
Koper schenkt tevens het vermogen de harmonie te bewaren, de dingen mooi te maken. Veel siervoorwerpen zijn immers van koper gemaakt. Dit moet men poetsen, anders slaat het groen uit. Koper is een zacht metaal, dat gemakkelijk is te buigen. Samen met het harde ijzer vormt het een perfect paar. De kenmerken van bovengenoemde mineralen vinden we ook in ons menszijn terug. Aan iedere stof is ook een astrologische heerser verbonden. De astrologische kracht van ijzer is Mars en die van koper is Venus. Komen mannen niet van Mars en vrouwen niet van Venus?

Wanneer wij incarneren op onze planeet aarde nemen we een thema mee in ons rugzakje waarmee we iets mogen doen. Het kan zijn dat we iets moeten afwerken, creëren of alleen maar hoeven te ervaren. Wat het ook is, voor onze klus hebben we een bepaalde karakterstructuur nodig die helpt om bewust te worden wat ons thema is. Deze karakterstructuren vertalen zich in de vitaminen- en mineralenhuishouding. Als de balans daar verdwenen is, zal het lichaam erop reageren met vervelende klachten. Het is dan zaak die klachten niet weg te poetsen en te bestrijden met allerlei chemische middelen. De klachten zijn signalen uit een diepere laag uit onszelf die vragen ons bewust te worden van datgene wat op dát moment belangrijk is in ons evolutieproces.
De onevenwichtigheid in de vitaminen en mineralen helpt ons daarbij. Deze kan exact aantonen welk stukje menszijn aandacht vraagt. Dit is een boeiende materie.
Dit alles betekent dat we niet zomaar voedingssupplementen mogen slikken, maar dat we deze heel gericht dienen te gebruiken. Natuurlijk is het goed om de tekorten aan te vullen die wij niet uit onze voeding halen. Zeker als het voedsel erg bewerkt is of van verarmde grond komt. Ook wanneer het door ziekte opgebruikt is door ons lichaam. Hier is niets mis mee. Blijft staan dat we doelgericht te werk moeten gaan. Wie verder wil kijken dan zijn neus lang is, gaat vanzelf naar diepere oorzaken zoeken.

De karakterstructuren van de vitaminen en mineralen en de daarmee corresponderende karaktereigenschappen van de mens staan beschreven in vier dikke naslagwerken (zie literatuur).

HET NATUURLIJKE ANTWOORD OP DE ZIEKTE VAN LYME (BORRELIOSIS)
(André Schaap)

De wetten van yin en yang, waarover hierboven gesproken wordt, zijn ook aan de orde bij de door de Borrelia veroorzaakte ziekte van Lyme. Steeds vaker worden mensen besmet met de ziekte van Lyme, want steeds meer teken én andere insecten zijn besmet. Naar schatting is op dit moment (2007) circa 30% van de teken besmet.
.Het aantal besmettingsgevallen bij de mens wordt daardoor elk jaar groter en neemt
epidemische vormen aan.

De eerste klachten ontstaan vaak drie dagen tot drie weken na een tekenbeet. Rond de plek van de tekenbeet ontstaat bij een deel van de gevallen een rode, ringvormige huiduitslag, die in grootte vrij snel toeneemt. Dit bewijst het contact met een besmette teek maar ook zonder kring of vlek kan er sprake zijn van een besmetting.

De ziekte van Lyme kent vele gezichten: griepachtige verschijnselen zoals koorts en
opgezette lymfeklieren, pijn in de spieren en gewrichten en vaak ernstige hoofdpijn. Later kan daar grote invaliderende vermoeidheid bijkomen, gepaard gaande met ernstige
neurologische klachten, zoals tintelingen in handen en voeten, krachtsverlies in armen of
benen, uitvalsverschijnselen en in de ergste gevallen zelfs MS.

De ziekte van Lyme zou wel eens ‘de pest’ kunnen worden van de 21e eeuw, want de
reguliere geneeskunde heeft nauwelijks antwoord op deze ziekte. Het stellen van de juiste diagnose levert in de meeste gevallen al grote problemen op, want de bestaande laboratoriumonderzoeken leveren weinig valide informatie. Een betrouwbare methode die uitstekende informatie kan opleveren, is de levendbloedanalyse die gebruik maakt van donkerveld- en fasecontrastmicroscopie. Het grote voordeel daarvan is dat het bloed niet hoeft te worden gekleurd of gefixeerd. Immers kleurtechnieken doden alles wat leeft in het bloed. Via levendbloedanalyse vindt men in het bloed van patiënten vele micro-organismen, waarvan sommige alle kenmerken van een levende Borreliaspirocheet vertonen. Met een beetje geluk kan men in één druppel bloed de ziektekiem door middel van microscopie op het computerscherm zien zwemmen.

In het reguliere medische circuit wordt vaak aangegeven dat iemand antistoffen heeft tegen de Borrelia en daarom deze ziekte niet heeft. Echter wanneer mijn collega Truus Hartsink en ik de lichamelijke toestand van iemand, die besmet is, beoordelen met onze techniek van helder waarnemen, vinden wij vaak grote concentraties van de ziektekiem in het lymfesysteem alsook in het centrale zenuwstelsel. Hij of zij heeft daarbij vele significante symptomen. Wanneer de reguliere arts de diagnose Lyme stelt, wordt er meestal onmiddellijk behandeld met antibiotica. Hiermee is echter alleen succes geboekt wanneer er snel na de infectie behandeld wordt! Daarna is antibiotica slechts een enorme belasting voor het lichaam, want er wordt grote schade toegebracht aan de darmflora. Deze wordt immers voor een deel uitgeroeid, met als gevolg: minder goede spijsvertering, malabsorptie, schimmelziekten zoals Candidiasis en verminderde weerstand.

Als we de ontstaansgeschiedenis van de Borrelia kennen, weten we dat er hier
waarschijnlijk sprake is van een door mensenhanden gemaakte ziekteverwekker, bestemd voor biologische oorlogsvoering. Dit houdt in dat het bewustzijn van dit organisme van karakter een agressieve verwoester is. Wanneer dit organisme het lichaam binnendringt, wordt het immuunsysteem zich bewust van het trillingsveld van de ziekteverwekker en kiest als primaire afweer die vechtsubstantie die vanaf trillingsniveau gezien het meest geschikt is om tegenwicht te bieden aan de binnendringer, gezien vanuit de wetten van yin en yang. Alle levensvormen hebben bewustzijn en bioradiatie en daardoor een trillingsveld. Elke cel van een menselijk, dierlijk of plantaardig organisme heeft een eigen bewustzijn, programmering en celgeheugen. Op trillingsniveau is het voor ieder mens een hele kunst om het lichaam in een zo vitaal mogelijk trillingsveld te houden. Hierbij is het belangrijk te bedenken dat iedere gedachte, zowel positief als negatief, bepalend is voor het celgeheugen en de uiteindelijke vitaalspanning daarvan. Dit is de eerste stap naar een goede gezondheid, want het is de mate van lichtkracht of vitale kracht, die uiterst bepalend is. Minder vitale voeding en omgevingsfactoren kunnen ook het vitale veld van iedere cel laten afnemen.

Doordat de reguliere medicus noch een goed onderzoek, noch goede behandelmethoden heeft, is er een grote groep mensen die onnodig lijdt, terwijl de natuur een antwoord heeft op deze ziekte! Wanneer wij schouwen bij iemand met de ziekte van Lyme, geeft het lichaam twee belangrijke tekorten aan: laurinezuur (vetzuur) en het element lawrencium (trillingsveld).

In de dagelijkse praktijk is gebleken, dat bij gebruik van een voedingssupplement van
laurinezuur, in de vorm van monolaurine (van de firma Ecological Formulas of van de firma Vital Cel Life) of kokosolie (bevat 50% laurinezuur) de ziekte van Lyme (Borreliosis) volkomen verdwijnt.
De doseringen die we hiervoor gebruiken is:
voor volwassenen 2 x daags 3 capsules monolaurine of circa 30 gram kokosolie, koud te verwerken in de voeding en voor kinderen 2 x daags 2 capsulesmonolaurine.
Wat betreft dit laatste kan er mogelijk wat gewichtstoename optreden. Een andere natuurlijke weg om af te rekenen met deze ziekte is door het trillingsveld van het
element lawrencium in het lichaam zodanig te versterken, dat het vitale veld van de Borrelia afneemt en het organisme uiteenvalt.

De elementen (periodieksysteem), de vitale stoffen zoals mineralen, vitaminen en de meeste vetzuren werken qua trilling via het chakrasysteem van de mens. Elk van deze vitale substanties draagt in dit systeem een deel van het gehele menselijke bewustzijn. We kunnen deze substanties zien als subpersoonlijkheden of aspecten van het totaalbewustzijn. Wij hebben de betrokken stoffen beschreven in paren van yin en yang, krachten die elkaar aanvullen maar ook antagonistisch werken. Eén van deze paren is bijvoorbeeld ijzer en koper. Dit voorbeeld werd in het voorgaande uitgewerkt. In het paar van tegenstellingen in het bewustzijn worden individualiteit en de harmonische verbinding met de ander tot een eenheid gebracht. In onze boeken, waaraan mijn collega al refereerde, hebben we tachtig van deze paren gerubriceerd (zie literatuur). Terugkomend op de stof lawrencium, die qua trilling zeer geschikt is om de Borrelia uit te
doven, kunnen we hier opmerken dat dit element werkt vanuit het hartbewustzijn en daar het vermogen tot onthechten draagt. Het hartbewustzijn (hartchakra) kent vele aspecten en deze is daar één van. Als we bedenken dat we lawrencium nodig hebben om de Borrelia uit te doven, zegt dit iets over het bewustzijn/karakter van het Borrelia-organisme: grote gehechtheid aan materie, bezitsdrang, macht, vernietiging!
Een van de eerste woorden die een jong kind uitspreekt, is: hebben. Dit is een heel natuurlijke drang, die hoort bij de gezonde ik-ontwikkeling van de mens. Wanneer de mens naar geestelijke rijpheid groeit en het hartbewustzijn ontwikkelt, laat hij op de juiste momenten ook ruimte aan de ander en laat hij het eigenbelang los. Hier treden wij als individu het wij-bewustzijn binnen. De behandelstof laurinezuur werkt in het kruinbewustzijn. Dit bewustzijn is in feite onze verbinding met de kosmos. Ook in dit bewustzijn komen we verschillende aspecten van het menszijn tegen. De trilling die laurinezuur belevendigt, komt overeen met het sterrenbeeld Circinus: de passer. De passer als kosmisch symbool wil zeggen dat de realiteit op aarde vanuit een hoger punt in de kosmos wordt bepaald en niet in de eerste plaats vanuit de mens.

Er zijn meerdere soorten micro-organismen die een ziektebeeld veroorzaken gelijkend op de Borrelia-Lyme. Het Borreliatype is de meest destructieve vorm. De andere soorten zijn:
o Babesia-Lyme
o Rickettsia-Lyme
o Ehrlichia-Lyme

Babesia-Lyme Dit is een protozoaire besmetting die veel op malaria lijkt. Tot 1968 was het slechts een veterinair probleem. Babasia-microti veroorzaakt bij runderen en schapen de ‘roodwaterkoorts’. De parasiet wordt overgebracht door dezelfde teek die ook de Borrelia-burgdorferi overbrengt. Soms kunnen daardoor dubbelinfecties voorkomen. Infectie met deze ziektekiem wordt nog vaak onderschat. Er zijn gevallen bekend van zeer ernstige, acute gewrichtsontstekingen gepaard gaand met ernstig lichamelijk verval. Blijvende immuniteit na het doorlopen van de ziekte is niet bekend. Babesia is een protozo waarvan wereldwijd cira zeventig soorten bestaan. Babesia leeft in rode bloedcellen en vernietigt deze. Dit kan leiden tot bloedarmoede. De besmette teken bevinden zich in de actieve periode, van maart tot november, op de toppen van hoge grassprieten en in laag struikgewas, waar ze wachten om zich aan een geschikte gastheer te hechten. Na een tekenbeet bedraagt de incubatietijd één tot drie weken. Bij besmetting is er meestal een rode irritatieplek, maar niet altijd. Bij mensen zonder milt is het verloop van deze ziekte ernstiger met soms de dood als gevolg. De literatuur vermeldt dat de Dermacentorteek de belangrijkste drager is van de Babesia.
Symptomen: algehele malaise, koortsaanvallen, gewrichtsontstekingen, lever- en nierstoringen en bloedarmoede.

Deze ziektekiem kan uitgedoofd worden met het element lutetium en/of met de
resonantiefrequentie van dit element. We hebben goed succes gezien met het gebruik van het micro-element lutetium van de firma Arophar (Belgie). Als dosering gebruikten we
gemiddeld 2 x daags 15 á 20 druppels gedurende 3 maanden. Deze worden buiten de maaltijd gebruikt en in de slijmvliezen van de mond opgenomen. Er mag zeker geen metalen lepel gebruikt worden. Een tweede, zeer interessante mogelijkheid, is het toepassen van de zogenaamde chakraremedies (informatiedragers) die de trilling van een specifiek element bevatten. De werkwijze bij deze aandoening is als volgt: u draagt gedurende enige tijd draadjes met de nodige informatie op uw lichaam. De eerste 6 draadjes dienen na 3 dagen steeds verwisseld te worden, in sommige gevallen zelfs nog sneller. Daarna kunnen er nog enige draden éénmaal per week verwisseld worden. Het is raadzaam dit per individu te bekijken. Ook wordt gebruik gemaakt van het middel artemisinin, een kruidenextract van Artemisia. Het element lutetium werkt evenals lawrencium vanuit het hartbewustzijn (hartchakra). Lutetium vertegenwoordigt hier het menselijk mededogen, dat wil zeggen: ware humaniteit. Het feit dat een ziektekiem door zo’n kwaliteit uitdooft, betekent dat het karakter van dit organisme kwaliteiten bezit als: onmenselijkheid, vernietigingsdrang, hardvochtigheid, wreedheid en gevoelloosheid.

De trilling die lutetium belevendigt, komt overeen met het sterrenbeeld Monoceros: de
eenhoorn. Dit fabeldier staat symbool voor vergevingsgezindheid vanuit wijsheid. De hoorn van dit mythologisch paard staat immers op het voorhoofd. Dit is de situering van het oog van wijsheid.

Rickettsiae-Lyme
Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door micro-organismen uit de Rickettsiaefamilie:
o Rickettsia-conorii
o Rickettsia-rickettsii
o Rickettsia-sibirica
o Rickettsia-australis
De literatuur vermeldt dat deze aandoening, die overgebracht wordt door teken, zou
voorkomen in Afrika, India, Amerika, Australië, Siberië en Mediterrane landen. Maar wij zijn ook in onze praktijk verschillende gevallen van besmetting met deze bacterie tegengekomen. De incubatietijd bedraagt circa één week. Een kenmerkend verschijnsel voor Rickettsiabesmetting is een zweertje met een zwart plekje in het midden van de tekenbeet, zoals ook wel bij spinnenbeten is te zien. Verder kunnen lymfeklieren in de nabijheid van de beet gezwollen zijn, gepaard gaand met huidirritatie. Deze aandoening vertoont ongeveer dezelfde symptomen als de ziekte van Lyme, veroorzaakt door de Borellia burgdorferi. Kort na de tekenbeet kunnen symptomen optreden als koorts, vermoeidheid, spierpijn en soms huiduitslag, en na enige tijd ontstaan gewrichtsproblemen, neurologische klachten die zelfs een vorm van MS opleveren.
Deze aandoening kan behandeld worden met een supplement terbium enlof de
resonantiefrequentie van dit element. We hebben goed resultaat gezien met het micro-element terbium van de firma Arophar (Belgie).
Als dosering gebruikten we gemiddeld 2 x daags 15 á 20 druppels gedurende 3
maanden. Deze worden buiten de maaltijd gebruikt en in de slijmvliezen van de mond
opgenomen. Er mag zeker geen metalen lepel gebruikt worden.

Een tweede, zeer interessante mogelijkheid, is ook hier het toepassen van de zogenaamde chakraremedies (informatiedragers), die de trilling van een specifiek element bevatten. Het gebruik bij deze aandoening is als volgt: de eerste 6 draadjes dienen na 3 dagen steeds verwisseld te worden, in sommige gevallen zelfs nog sneller. Daarna kunnen er nog enige draden 1x per week verwisseld worden. Het is raadzaam dit per individu te bekijken. Bij gewrichtspijnen kunnen de volgende fyto-therapeutische middelen gebruikt worden:
duivelsklauw, omega 3 vetzuur, bamboe en paardenstaart.
Het element terbium werkt vanuit het tweede centrum, het miltchakra. Dit is de
bewustzijnslaag waar de vuurkracht en gedrevenheden van de mens hun natuurlijke plaats hebben. Juist in deze bewustzijnslaag geeft terbium een geestelijk rustpunt: het vermogen om goed gecentreerd in zichzelf om te gaan met alle aspecten van het leven en zich altijd bewust te zijn van de eigen, innerlijke kracht en daarop te vertrouwen.
In het Boeddhisme wordt dit aspect van ons menszijn aangeduid als : ZIJN

Ehrlichia-Lyme
Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door micro-organismen uit de Rickettsiaefamilie
genaamd Ehrlichia-chaffeensis. Deze aandoening vertoont ongeveer dezelfde symptomen als de ziekte van Lyme. Net als bij de ziekte van Lyme, veroorzaakt door de Borelia-burgdorferi, wordt de besmetting door tekenbeten overgebracht. Kort na de tekenbeet kunnen symptomen optreden als koorts, vermoeidheid, spierpijn en soms huiduitslag. Volgens officiële cijfers zijn er nog maar een klein aantal ziektegevallen bekend, maar dit is waarschijnlijk het topje van de ijsberg. In onze praktijk hebben wij deze bacterie onder andere gevonden in het lymfesysteem, het ruggenmerg en de hersenen.
Symptomen: grote vermoeidheid, neurologische klachten soms in de vorm van MS*, gewrichtsproblemen*, koorts, spierpijn en huiduitslag.
Deze ziektekiem kan uitgedoofd worden met het element neodymium en/of met de
resonantiefrequentie van dit element. We hebben goed resultaat gezien met suppletie van het micro-element neodymium van de firma Arophar (Belgie).
Als dosering gebruikten we gemiddeld 2 x daags 15á 20 druppels gedurende 3 maanden. Deze worden buiten de maaltijd gebruikt om in de slijmvliezen van de mond opgenomen te worden. Er mag zeker geen metalen lepel gebruikt worden.
Een tweede, zeer interessante mogelijkheid, is ook hier weer het toepassen van de zogenaamde chakraremedies (informatiedragers), die de trilling van een specifiek element bevatten. Het gebruik bij deze aandoening is als volgt: de eerste 6 draadjes dienen na 3 dagen steeds verwisseld te worden, in sommige gevallen zelfs nog sneller. Daarna kunnen er nog enige draden 1x per week verwisseld worden. Het is raadzaam dit per individu te bekijken. Bij gewrichtspijnen kunnen de volgende fyto-therapeutische middelen gebruikt worden:
duivelsklauw, omega 3 vetzuur, bamboe en paardenstaart.
Het element neodymium werkt vanuit het hartbewustzijn (hartchakra). Het draagt hier het vermogen om waar te nemen vanuit het hart en zich op deze manier met de ander te
verbinden. Als we de wetten van yin en yang weer als uitgangspunt nemen, zien we dat de Ehrlichia dit vermogen niet heeft. Waar deze wel over beschikt, is het karakter van een boze, agressieve solist, die vanuit onvrede stukmaakt.

In het onderstaande schema hebben we de vier verschillende vormen van de ziekte van Lyme met hun transformerende kwaliteiten op een rijtje gezet:

Borrelia-burgdorferi lawrencium ONTHECHTEN
Babesia-microti lutetium MEDEDOGEN
Ricketsia-rickettsiae terbium ZIJN
Ehrlichia-chaffeensis neodymium WAARNEMEN met het HART

Beschikken wij als mensheid al voldoende van bovenstaande kwaliteiten om aan deze
ziektekiemen tegenwicht te bieden? Door de confrontatie met de verschillende vormen van de ziekte van Lyme wordt duidelijk dat de mensheid nog te weinig beschikt over trillingsvelden die gecreëerd worden door bewustzijnskwaliteiten als onthechting, mededogen, zijn en waarnemen met het hart.
Hier begeven we ons op het terrein van de trillingsgeneeskunde die aan de basis ligt van alle bestaan, want elke cel en het functioneren hiervan is in de eerste plaats afhankelijk van de hoeveelheid Lichtkracht of de juiste vitaalspanning, uit te drukken in Boviswaarde.

Tekst: (Truus Hartsink)

Literatuur:
‘Vitaminen en Mineralen, spiegels van de ziel’, door Truus Hartsink en André Schaap
(in vier naslagwerken)

Sites:
o Nederlandse Vereniging voor Lyme Patiënten (NVLP), www.lymevereniging.nl
o Lyme-werkgroep van de ABNG-2000: www.abng.nl
o Geografische verspreiding van Lyme via <http://www.rivm.nl/gezondheid/infectieziektenitekenkaartjsp>
o Informatie over hoe een teek dient te worden verwijderd: www.postbus51.nl
o (zoeken met trefwoord Lyme), www.lymenet.nl
o www.borreliose.nl ,
o www.ilads.org